vrijdag 28 juni 2019

Nu en niet later Pjotr.

Ik heb je gemist. Daar ben ik eerlijk in. Eigenlijk in alles, minder naïef. Gerijpt. Minder zoekend.


Blij met nieuwe bagage. Nieuwe dossiers. Mooie uitdagingen.

Van de angst ontdaan. Niet pijnlijk schurend. Anders.


Het verval ruiken. Geld.

De verandering beukt in je oren.

Het nieuwe vinden met grote verrassingen.

Controleren en opschrijven.


Het is niet anders dan toen.

Vroeger is nu.


Wil je het mij vertellen?

Mail: beternre2.0@gmail.com


 

Het begint altijd met een gaatje. Onopvallend. Keurig afgedekt.

Alleen maar nette mensen.


Kijk verder. Altijd.


Misschien kunnen we er een verhaal van maken.

De draad van de kluwen scheiden.


Vertel wat je meemaakt. Volg je instinct.

De geur, het anti-geluid. Voel het.

Gebruik je ogen. Al je zintuigen.


We doen het aan de keukentafel.

Open. Bloot. Stap voor stap.


Werkend richting een nieuw verhaal.

Disruptief ontwapenend, niet voor te stellen.

De nieuwe realiteit.


Moet het anders? Is geschreven tekst onvoldoende? Een ander medium of een heel andere weg? Bijna alles kan. Ik hoor het wel.


Pjotr

donderdag 12 april 2018

Later is al lang begonnen..

Beste mensen,

Recentelijk stuurde ik een aantal mensen een mail uit een adressenbestand van mijzelf en van adressen die zijn verzameld, omdat deze op het internet rondzwerven. Als u bijvoorbeeld zoekt bij "enquêtes/petities", vindt u deze zelf ook. Of als u wilt, koopt u deze data. Dat laatste deed ik niet.

Ik wil echter mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik een fout heb gemaakt. Een fout in de verzending van dit voorgaande blogbericht "Stemadvies....". 
Door in een deel van het adressenbestand, het betrof een meervoudige verzending per ongeluk emailadressen van mensen te tonen, wat niet had mogen gebeuren, werden deze toch getoond. Dat is meervoudig slordig geweest.

Gelukkig kan ik u melden dat dit niet meer gaat voorkomen, aangezien het blog nu is gesloten.

De afgelopen tijd heb ik bij een aantal mensen aangegeven, waarom ik stop.

Het Picuskade project wordt gebouwd. Politiek en diverse bestuurslagen hebben aangetoond de meervoudige (bestuurs)fraude mogelijk te maken. 

De gedeeltelijk oppervlakkige afgraving bij NRE, (men kan dit geen sanering noemen, het grondwater moet namelijk minimaal 50 jaar gezuiverd worden wat uit rapporten is 'weggepoetst'), is straks bijna gereed.

Dus alles is dan ook geregeld, voor zolang als dit goed gaat. Later is al lang begonnen.

Rest alleen nog de Ecologische Verbinding Zone van het Eindhovens Kanaal. Een wettelijke plicht, waarin Eindhoven keer op keer verzaakt. 
Het water en de nieuwe groenzones. Natuur die onze stad en de aanliggende wijken nog veel duurzamer had kunnen maken. 
Helaas heeft de fraude bij Picuskade dit deels onmogelijk gemaakt, door niet dit bouwcomplex juist dichter in de wijk neer te zetten en zo een kwalitatief robuuste groene zone te maken.
Mensen in welke stedelijke (sociale) woningbouw hier in de buurt dan ook, mogen blijkbaar niet genieten van groen. Eindhoven mag blijkbaar niet duurzaam worden ingericht.
Het is jammer. Een gemiste kans voor de (nieuwe) inwoners en iedereen die hierbij betrokken is.

Door de politiek is mij op een eerder moment, op een redelijk intimiderende wijze te verstaan gegeven: "Nu moet je stoppen". Ik wist op dat moment niet wat ik hoorde. Het woord "ondermijning" kreeg voor mij een nieuwe dimensie. Het was ontluisterend. 
Het is gek wanneer je dit zo dichtbij meemaakt en je je geloof in de politiek bijna ziet versplinteren.

Dichtbij, in een heel andere nog negatievere zin, kwam het voor mij al veel eerder. Dat mag u nu weten. Ik stop namelijk met dit blog. In september 2013 (ik heb hier jaren mee geworsteld), heb ik letterlijk "moeten duiken".
'Onze mond' als Werkgroep Picuskade/NRE open doen, met mij als spokesman, over; vastgoed, foute rapporten, deals en dergelijke. En allerlei andere bijzondere zaken. Hier vragen over (durven, kunnen, moeten) stellen. Meerdere keren. Het kan niet in Eindhoven. Dat het onmogelijke mogelijk is. Dat heb ik geleerd.

Nu bijna 7 jaar later, nadat wij in de wijk in eerste instantie begonnen met eigen middelen, met "open burgerparticipatie", heb ik geleerd 'dit lot' te accepteren. Dat 'dit hier niet kan'. Niet nu.

De volgende keer is het misschien namelijk wel raak. Heb ik dat ervoor over? U kent mijn antwoord nu.

Ik wens u veel levensplezier en wijsheid toe, en wil iedereen bedanken. Iedereen die zich zonder 2e of 3e agenda heeft gewijd aan zaken die een nieuw collectief doel belangeloos hebben gediend. Ondanks dat onze dromen niet zijn gehaald. Ook dat kan een resultaat zijn van de uitkomst van alle geleverde prestaties.

Met vriendelijke groet,

 
Peter Struik

dinsdag 20 maart 2018

Stemadvies voor Eindhoven #GR2018 #040kiest

Twijfel... “Wat is een stem op D66 Eindhoven waard?”

Geachte D66 wethouder Schreurs,
21 maart 2018 nadert. Wie krijgt onze stem? D66 met een compleet nieuwe lijst die u als senior politica aanvoert? Twijfel slaat toe. Na 25 jaar politiek bent u de vrouwelijke variant van Dré Rennenberg met een indrukwekkende staat van dienst.
Wat gebeurt er als wij op u stemmen? Welke partijen krijgen wij er deze keer bij cadeau of geldt dit andersom?
 
De onttakelde stad
De stad is kapot aan het gaan. Publieke buitenruimten in wijken en centrum liggen er vervallen bij. Straten scheuren open, verloedering en leegstand heerst. VVD burgemeester Jorritsma meldt keer op keer de financiële urgentie. De Raad komt niet in actie.
U (D66) bent samen met PvdA, Groen Links en de SP verantwoordelijk voor deze onttakeling over de laatste vier jaar. In de periode 2010-2014 deed de VVD hier bestuurlijk aan mee. Van 2006-2010 was dit een PvdA, CDA, SP coalitie. En daarvoor 2002-2006 was dit: D66, CDA, Groen Links, Leefbaar Eindhoven en later schoof ook het Ouderen Appel Eindhoven aan. U was toen al 4 jaar wethouder geweest, had 8 jaar politieke ervaring opgedaan.

Er is veel gebeurd. Diverse reorganisaties leidde tot de huidig ambtelijke structuur. Eén organisatie die minder nadenkt, volgzamer werkt naast de te dure ‘flexibele’ schil. Of de verschillende stichtingen die op afstand zijn ‘weggezet’, met indirecte aansturing (vanuit een 'vriendenclub') en zonder consistente politiek-, bestuurlijke controle. Kennis, kunde is verschraald. Een aantal coalities heeft hiervoor gezorgd. Als D66 wethouder, o.a. verantwoordelijk voor P&O, heeft u een mediagenieke rol gespeeld.
Op wie stemmen we? “Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.” Tja...


Burgerparticipatie staat frauderen in de weg
Zelf denk ik aan de buurtdossiers (Picuskade, NRE, Endinet) waarin buurtparticipatie de nek werd omgedraaid. Fraudes die eerder werden gepleegd als een ABC constructie met grondspeculatie, gemeentelijk geïnitieerd. Of de exceptionele beloning voor de corporatiedirectie, valsheid in geschrifte van o.a. (taxatie)rapporten, anterieure overeenkomst, het plegen van economisch - / milieudelicten. Veel vond onder u verantwoordelijkheid plaats.

Het stelselmatig misleiden van de Gemeenteraad of Raad van State. Het zijn democratische technieken, die zelfs tot voorbij de politiek van Valkenswaard en omstreken reiken volgens diverse analyses.
Uw oud collega Erik van Merrienboer, PvdA gedeputeerde in Noord Brabant mocht blijven, omdat de Provincie Noord Brabant, Gemeente Eindhoven in het pak zat genaaid. Of beide? Door een derde?
Ambtenaren die gespreksopnames herhaaldelijk laten verdwijnen. Waarom, wat volgt in wiens belang?

Wij bekeken ook andere Eindhovense ontwikkel -, vastgoed -, cultuurdossiers.
Waarom? “Om een goede politieke analyse en afweging te maken. Noem dit; een nieuwe tegenkracht te formeren voor een toekomstig vervolg...” “Ambieer je een rol in de politiek”, vroeg de journalist? Ik glimlachte: “Er zijn mensen met meer senioriteit”, was mijn antwoord.
“Hoe rot is de lokale politiek/bestuur, ambtelijke structuur dat dit gebeurt mevrouw Schreurs?”
 
Besturen of stuurloos worden gestuurd?
Ik denk aan het recente artikel uit het Eindhovens Dagblad, waarin staat dat gemeentesecretaris de heer Wilke vertrekt. Werd zijn vaste aanstelling een bedreiging?
Marco Wilke kreeg in september 2017 een opdracht om “het sociaal domein lek” te vinden. Voor dichten hiervan geeft de politiek de grootste opdracht. Die is nog steeds niet gegeven...
De stad verliest € 1,65 per seconde in het sociale domein.
De heer Wilke had een onmogelijke opgave, wanneer de Raad die niet wil ingrijpen. Keer op keer. Met welk doel? 


De waarde van Eindhovense integriteit
Net voordat de heer Wilke zijn “speciale opdracht” kreeg, was een half jaar eerder een extra “verbindingsofficier” binnengehaald, mevrouw Zwierstra. Deze oud corporatie directeur moest tijdelijk de plaats van de gemeentesecretaris innemen. Iemand van VVD huize, die van 2005 – 2010 in de Raad had gezeten en van aanpakken weet. Haar oorspronkelijke opdracht was o.a. "de band met 'de markt' aan te halen", "verbinding binnen de ambtelijke organisatie te verbeteren".
Wat gebeurde er?
Was de ‘Workshop Integriteit voor Raad - en commissieleden’ van 19 juni 2017 weggegooid geld?
 
“Waarom kunt u als wethouder, of de hoogste en belangrijkste gemeentelijke ambtenaar, meerdere petten op hebben? Petten die potentieel conflictueus zijn?
Hoe wordt de schijn van belangenverstrengeling voorkomen? Waarom kunt u één dag per week buiten het stadhuis werken? Welk belang wordt gediend? Wat is de waarde van deze bestuurlijke integriteit?” 

Is spreken zilver en zwijgen goud?
We lazen het NRC artikel van 28 februari 2018: In Eindhoven waren 28 onderzoeken naar integriteitschendingen.
28 integriteitsonderzoeken! Wat meldde onze lokale journalistiek, het Eindhovens Dagblad nog niet? Wat speelde er nog meer? Waar is/was de Raad?
Wat misten wij in deze lange oorverdovende stilte?

Het NRC artikel klinkt bijna vanzelfsprekend. De klank is de herkenning van een bepaalde cultuur.
Alleen de afgelopen tijd bleef het lokaal wel erg muisstil. Is men aan het graven? Wat is er in 2017 gebeurd?
 
Het NRC artikel deed mij denken aan het gesprek dat wij in 2017 met de gemeentesecretaris hadden, voorafgaand aan zijn “opdracht”. Het ging over diverse vormen van fraude die werden gepleegd door verschillende personen. Deze uitkomsten zijn niet opgenomen. 
 
“Kunt u Wethouder Schreurs, o.a. verantwoordelijk voor P&O, Raad en burgers vertellen wat er in 2017 is gebeurd op het terrein van integriteitschendingen? Zorgt u dat spreken goud wordt?” 

Deel 1. Groen is rood. Schaken voor dealmakers?
December 2017. Oppositiepartij VVD stemde, uit hoofde van haar lijsttrekker de heer Oosterveer, in het zicht van de verkiezingen (lonkend naar een wethouderschap?), tegen een motie van afkeuring van het huidige PvdA, D66, Groen Links, SP college.
Hoe bijzonder is dit?
 
Weer kon u mevrouw Schreurs rustig blijven zitten. Uw politieke opponenten zeggen keer op keer: "Het glijdt van haar af als teflon!" Of was er misschien een andere afspraak?
De heer Wilke worstelde met zijn opdracht verder…
Wie toen tegenstemde, niet aanwezig was, kreeg een kruisje bij de naam.
U eigen partij werd vrijwel geheel vernieuwd met onervaren politici.. Wat betekent dit voor alle dealmakers?
Is de nieuwe kerncoalitie al geformeerd voordat er 21 maart is gestemd?
VVD, D66 aangevuld met Groen Links en het CDA? Het CDA mag weer nu mevrouw Wagt, niet uw politieke vriendin, vertrekt. In verband met mogelijke versplintering van het politieke landschap aangevuld met nog één, twee of drie andere partijen?

Politieke partijen die tijdens de volgende coalitie rit 2018-2022 mogen sneuvelen? Geheel conform het eerdere D66 coalitie patroon (exit SP wethouder 2014-2018, exit PvdA wethouder 2010-2014 en exit Leefbaar Eindhoven wethouder 2002 -2006)?
Een rondgang langs (oud) raadsleden levert bevestigingen op. Mijn stemadvies wordt helderder.
Als burger voelt dit alles als een vorm van ‘ondermijning’. Het begrip krijgt een vreemde betekenis.
 
Deel 2: Groen is rood. Verkiezingslijst 2018. Weer die historie…
We bekijken de verkiezingslijst 2018 met alle 16 partijen. Ik wil groen stemmen. Het is tijd voor verandering. De verkiezingskreet van Groen Links beklijft. Verandering betekent dat wij ons eerst door die ellendige pijn, het verlies van de stad zullen moeten worstelen.
Ik lees, vloek binnensmonds. Google. We checken een aantal historische zaken. Groen = rood! Wat is dit? De groene partij, Groen Links, waarop ik wil stemmen heeft ook een historie. Een bouwhistorie. Dat valt op. Een architectenbureau die zorg draagt dat er nu een ‘klimop gebouw’ wordt gerealiseerd in een Ecologische Verbinding Zone van het Eindhovens Kanaal. Met medewerking uit de gemeente, die een bestemmingsplan op frauduleuze wijze ontwikkelde. Allerlei “fratsen” uithaalde, etc..

Deze ‘groene’ partij, Groen Links, geachte Wethouder Schreurs, heeft een directe verbinding met dit architectenbureau. Toevallig heeft een kandidaat op de Groen Links verkiezingslijst met u in de Raad gezeten, meerdere perioden. Kunt u zich dit alles nog herinneren?
 
Stilte maakt plaats voor vrees. Het dossier van oud topambtenaar de heer Van Dijk, die plotseling overleed in 2009, duikt op. Deze gemeentelijk strateeg ruimtelijke ordening was voor forse groene publieke ruimten in en om de stad. “Ontwikkel Ecologische Verbindingszones (EVZ) en deze natuur!” De Dommel was één van zijn resultaten. Karel had visie op hoe Eindhoven zich duurzaam kon ontwikkelen. Waarde creëer je.
De angst bij ambtenaren zit er vanaf dan goed in. Onder de Dommelbrug wordt Karel herdacht.
Deel 3: Groen is rood, participatie is ook dood…
Natuur is het restproduct van de uitverkoop aan ontwikkelaars in 040 geworden. Het doet mij denken aan Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). Zij kreeg € 120.000 gemeentelijke subsidie voor een groen NRE gasfabriekterrein. Het aanwezige groen werd gerooid, er kwam bijna niets voor terug. Waar is dit belastinggeld gebleven? Toen de buurt TGE vroeg het EVZ belang te behartigen bleef het stil. Welke belang behartigt TGE en voor wie? Groen is rood, participatie is dood.
En zo gaat het nu ook bij de herontwikkeling van de zone Eindhovens Kanaal.
Door uw systematische machtsinzet, bestuursstijl, probeert u, zogenaamd aarzelend, in afstemming met uw (nieuwe coalitie) (markt)vrienden, de bewoners rondom “Pizza Geert” uit te zetten. De vreemdste capriolen worden hierbij uitgehaald. Vastgoedbelanghebbenden, ontwikkelaars, designers, lokhipsters en media, allemaal worden ze als frame in linie geplaatst. Uitgespeeld richting of tegenover bewoners en buurten.
Zelfs uw D66 wethouder Seuren wordt publiekelijk onder druk gezet, om deze bouwprojecten te laten slagen. Knap gedaan maar moreel verwerpelijk, en sociaal maatschappelijk zeer onbehoorlijk bestuur.

Regeren doe je nu. Niet in de toekomst met allemaal mooie plannen en het verleden stelselmatig te negeren. Onvolledige plannen leiden tot waanbeelden. 100% afbreukrisico gegarandeerd. Ze leiden tot waar wij in Eindhoven nu mee zitten opgescheept. 

Kies sociaal & lokaal: kies BBL lijst 16
Mijn stem gaat niet naar een partij van deze coalitie, of de mogelijke coalitie zoals hierboven geschetst. Mijn stem gaat niet naar oppositie partijen die de afgelopen jaren stil bleven. Vaak op cruciale momenten. Stille oppositie is de dood voor het functioneren van onze lokale democratie. Geen twijfel mogelijk.


"Ervaringen uit het verleden", leiden mij nu naar BBL.


BBL poogt de stille (stadhuis)regelcultuur te doorbreken. Allerlei sociaal maatschappelijke zaken aanhangig te maken. Inzichtelijk te krijgen en helder te houden. Draagvlak te creëren door met alle burgers het echte gesprek open te voeren. Politiek is namelijk van de burgers. Er moet niet, zoals dit de laatste decennia te vaak gebeurt, over burgers worden geregeerd. Want dan wordt u genegeerd, met alle gevolgen van dien.


De heersende politiek en ambtenaren, "de heersende elite" populair gezegd, zal haar burgers moeten dienen. Keer op keer. Niet meer "iets regelen..", maar dienen!
Het begrip dienen is in Eindhoven weggespoeld de afgelopen decennia.


Politieke processen transparant maken, door bestuurders na te jagen, is niet als prettig ervaren. Het is pure noodzaak, blijkt keer op keer. Het is de enige manier om veranderingen die nodig zijn, zowel binnen als buiten het stadhuis, echt in gang te zetten en te houden.


BBL probeert zaken op een zachte manier te forceren. Als het moet op een luidere, ludieke manier.


BBL maakt een vuist tegen maatschappelijke verloedering die ons allemaal raakt. Jong, oud, rijk arm, behulpzaam of zelfstandig.


Mijn stem gaat deze keer naar de meest betrokken sociaal lokale partij: BBL.


Zet Eindhoven realistisch op de kaart, stem BBL!

maandag 26 juni 2017

"Help ons Commissaris van de Koning!"

Mail 14 juni 2017: Geachte heer Heijman, beste Jan,

In vervolg op ons telefoongesprek is hieronder beschreven hoe het Picuskade projectdossier verliep, ontspoorde, verder loopt. De volgende halte is de Rechtbank Oost-Brabant 20 juni aanstaande. Ik vraag je per direct; de Commissaris van de Koning Noord Brabant, de heer Wim van de Donk te verwittigen, betreffende dit dossier, zie hieronder een aantal punten. De heer van de Donk direct te vragen, te interveniëren vanuit zijn rol als verantwoordelijk gezagdrager. Gezien de huidig precaire situatie is dit noodzakelijk.
Onderstaand een deeloverzicht waarbij nog niet alles is beschreven.


2012 - 2017: 5 jaar dossier Picuskade
In augustus 2012 zaten wij als burgers voor het eerst met Gemeente Eindhoven in een grote afvaardiging om tafel voor het vastgoeddossier Picuskade. Wij vroegen om een samenhangend bouwplan, passend in de buurten. Het kwam er niet van, geen gehoor, etc. Het vervolgproces is bekend.
Wij kwamen achter de gepleegde grondspeculatie van 698% prijsstijging voor sociale woningbouw in twee dagen tijd (februari 2010), onder actief regime georganiseerd vanuit de Gemeente Eindhoven, waarbij rolhouders aan meerdere kanten van de tafel zaten. En waarom? Was het alleen om 't NRE/Endinet debacle te maskeren? Nee, er was meer..
Wij doorliepen het hele (gemeentelijke) overlegproces vanaf 2012. Daarna volgde de juridische zienswijze fase. De Raad van State fase. Daar ging het fout voor Gemeente Eindhoven en ontwikkelaar.


Het college werd betrapt, op het plegen van een bestuurlijke omissie. Noem 't maar; "bestuurlijke fraude". Een Ecologische Hoofd Structuur niet in je bestemmingsplan opnemen, terwijl de Gemeente Eindhoven er de voorgaande 10 jaar wel over sprak, elke bestuurslaag in Nederland deze kende.
Groene ambities omarmen en er niets mee doen. "Zaten gemeenteambtenaren te slapen?" Nee, dit is/was georkestreerd. Media sliep, was niet sensitief genoeg. Zij deed het af met een eenvoudig artikel. Geen nadere vragen, analyse, etc. Later ontdekten wij zelfs een patroon van dit soort activiteiten bij de Gemeente Eindhoven.
We kwamen erachter dat de Anterieure Overeenkomst voor Picuskade niet rechtmatig is getekend (6-11-2014). We hebben dit het college gemeld, men doet er niets mee. Het niet juist tekenen heet normaal gesproken; 'valsheid in geschrifte.'


We zagen dat voorafgaand aan het officieel tekenen van de Anterieure Overeenkomst Picuskade, de gemeente in haar plattegrond de EHS (groen gearceerd) wel kende (11-9-2014).


Officiële tekening Gem. Eindhoven 11-09-2014 met EHS ingetekend.
Gemeente Eindhoven liet de EHS in de definitieve contracttekeningen met Wooninic bewust weg. Dit is een meervoudig delict.

Wij zagen dat dit college de grond langs het Eindhovens Kanaal voor Picuskade verkocht, wat niet kan volgens 't Raadsbesluit uit 2003 (03.R418.001). Daarin staat beschreven hoe de gemeente dient om te gaan met haar structureel groen zones. Structureel groen kan niet worden verkocht, alleen in een zeer incidenteel geval, via een juiste procedure (= een delict).

Het college tekende GV wijzigingsbesluit 114283 op 9 september 2014 en pleegde daarmee een economisch delict.


De gemeenteraad werd over het verkoopdossier, het college noemde dit 'herontwikkeling' niet juist geïnformeerd. Zie: 14R6095, Toelichting behorend 126e wijziging van de Concernbegroting, dienstjaar 2014. De raad ging op 16 december 2014 akkoord, zonder juiste informatie, zonder (politieke) raadsdiscussie, etc.. Gemeentewet Artikel 169.2 en 169.4 en 160.1e zijn actief overtreden. Een politieke doodzonde, maar veel erger voor het (lokale) democratisch stelsel dat iedereen zou moeten koesteren.


Als burger, begon 2 dagen later, 18 december 2014 de zienswijze fase, etc. Wij wisten niet beter...
Wat wij allemaal opschreven, werd niet altijd goed beantwoord door het college. Niet het melden van "het aanpassen in de ontwerp bestemmingsplanfase van het bouwmassa / -volume zonder volledig antwoord naar bezwaarmakers. Het verschuiven van de bouw lijn naar het Eindhovens kanaal toe". Zelfs nadat de gemeenteraad in oktober 2015 een officiële brief ontving over een mogelijk onrechtmatige (overheids)daad, verdween dit via een bijzondere weg in een lade.


Begin 2016 moest na de Raad van State uitspraak "deze Picuskade zaak" dus worden gerepareerd.
Let op; bij de RvS was door gemeente-ambtenaren niet altijd de waarheid verteld. Er was feitelijk foutieve informatie in dossieronderdelen opgenomen, om dekking te halen, te krijgen van de Raad van State. Zeer ernstig om het rechtssysteem zo in te zetten (..)!

De Provincie Noord Brabant is medio 2016 met evenzeer een niet juist herzieningsdossier hieromtrent (wat je kunt zeggen ook misleid. Wel of niet in de opzet. Ook dit ontdekten wij.

Begin 2017 liepen bij de Raad van State nog diverse processen. Desondanks meende dit college de Omgevingsvergunning Picuskade V14/21536 te moeten verstrekken.


In de gemeentelijk publieke communicatie naar burgers toe, meldde gemeente Eindhoven, dat belanghebbenden zich voor deze rechtsgang moesten melden bij de Rechtbank in Den Bosch. Je hiervoor moet betalen voor de beroepsfase, etc... Dat het dus een beroepsprocedure betreft. Het betrof hier alleen: Foutieve gemeentelijke communicatie. Burgers konden namelijk, kosteloos, een bezwaar naar de Gemeente sturen. Burgers werden op het verkeerde been gezet. Er werden drempels; als een rechtbank + kosten, etc. opgeworpen.
Rectificeren wilde de Gemeente niet, nadat men verzocht dit te doen.
Helaas schreef ik een brief aan de Rechtbank Oost-Brabant met een aanvullend dossier en verzoek voor een Voorlopige Voorziening (SHE 17 / 1085 WABOA V35). Het bouwproces mocht nu niet starten. Mijn oorspronkelijke brief stuurde de Rechtbank naar de Gemeente Eindhoven.
De gemeentelijke bezwaarcommissie bijeenkomst 1 juni jl. was bijzonder. De gemeentelijke geluidsopname mislukte.
De huidig Voorlopige Voorziening mag alleen worden getoetst aan de ingediende Omgevingsvergunning.


Op 1 juni vertelde de commissie-ambtenaren mij dat deze Omgevingsvergunning een reguliere procedure betreft. Ik heb hen gemeld dit te bestrijden. Dit om een aantal redenen anders moet zijn. Dat de officieel gemeentelijke informatie van 8 maart 2017 ook uitgaat van een UITGEBREIDE PROCEDURE.
Officiële gemeentelijke informatie van Gemeente Eindhoven 8 maart 2017
Ik benoemde de dossierhistorie van 2003, 2006, 2010, 2012 tot 1 juni 2017 en legde dit de bezwarencommissie voor. Zij vielen stil, wisten zich er geen raad mee.
Dat de reguliere Omgevingsprocedure, in oktober 2014 (mogelijk) al, "het plan" was. Een plan met voorbedachte rade.
Waarom dan? 
Omdat de Omgevingsvergunning Picuskade o.a. eerder werd gepubliceerd dan dat de Anterieure Overeenkomst was getekend. Dit moest het dossier 'uit de spotlights houden'. Er zijn echter meer redenen.


Volgens een juiste werkwijze voor deze uitgebreide Omgevingsvergunningsprocedure moet Gedeputeerde Staten van Noord Brabant een "Verklaring van geen Bedenkingen" afgeven. Het lijkt erop dat het Eindhovense college (en of anderen), dit probeert te vermijden.
En wat nu? De algehele beginselen van behoorlijk bestuur zijn geschaad, maar dat niet alleen, er is meer. Dit heeft consequenties in ketens, dat begrijp je.

Ik vraag jou (maar dat geldt natuurlijk voor iedere (lokale / Brabantse / landelijke) politicus, bestuurder of burger die dit leest) vanuit je politieke bestuursfunctie in de Provincie Noord Brabant, dit één op één direct door te zetten naar de Commissaris van de Koning de heer van de Donk. Je sterk te maken en de urgentie te duiden.


Ondermijning binnen de overheid, van bestuurslagen dient ten alle tijde te worden voorkomen, te worden bestreden. Dit dossier heeft meer dan alleen de schijn tegen zich.


Dank alvast voor het verder brengen, we houden contact.


Met vriendelijke groet,

P. Struik