dinsdag 15 november 2016

Seuren Tower and little Picuskade.


"Lieve help Mary Fiers: Waar ben je?"

Politiek liegt en bedriegt, maar het volk breekt nooit.
Gif stroomt wel in de Dommel.
Frauduleus handelen is tot co-creatie verheven..
Verzet vanuit de teerputten is niet gebroken..."
Burgers zingen in koor: "2018 zijn wij aan de beurt!" 

"Waarom komt er een extra woontoren, hoger dan Picuskade?"
Daarom sturen wij (zucht) deze brief weer naar het college.
Over een 21 etages hoog flatgebouw, te plaatsen tussen het NRE gebouw en Picuskade.
Een bouwproject dat ondanks een raadsbesluit nooit is weggeweest. "Wie regeert de stad?"


Eindhoven, 11 november 2016

Geachte wethouder Seuren,

Op 8 juni 2016 jl. hadden wij een kennismakingsgesprek. Dit gebeurde in het kader van de fouten die de Gemeente Eindhoven maakte m.b.t. Picuskade over de afgelopen jaren. Momenteel vinden er onderzoeken plaats. Processen kennen hun eigen dynamiek, dus gaan we daar nu niet op in.

We spraken over het NRE terrein, het NRE gasfabrieken milieudossier dat een zeer serieus milieuprobleem is voor de wijk, rivierwater / EHS van de Dommel (met een zorgplicht).
De herontwikkeling van Mariënhage en de herontwikkeling van de Eindhovens Kanaalzone. Buurtbewoners formuleerden de werktitel: "Het Eindhovens Kanaal is van ons allemaal!"

Met deze werktitel willen we burgers uitdagen. Om over dit stadsdeel via welke toekomstige herontwikkeling dan ook, te laten nadenken. Burgers hun eigen kennis en ambitie te laten inbrengen. Dit in tegenstelling tot het NRE burgerparticipatie proces over de laatste jaren. Een dichtgetimmerd, mislukt traject. Daar mochten alleen één op één gesprekken, wat per definitie ontoereikend is voor een democratisch proces, dat zelf tegenwerkt.

In de afronding van ons gesprek, vroegen wij uw verantwoordelijk ambtenaar, (naam is bij u bekend), waarom de Gemeente toch een extra flat van maximaal 21 bouwlagen wil ontwikkelen op de Kanaaldijk Noord. Tussen het bouwplan (Daf Ensemble) Picuskade en het NRE gebouw. (zie Raadsnummer 16R6640 Raadsvoorstel Prioriteiten bouwlocaties 2015- Prioriteitennota november 2015 Programma- en Gebiedsmanagement Programmering, pagina 24 Klein stedelijk - Woontoren Kanaal Picuskade).
Dit werd in februari 2016 door de Raad goedgekeurd!

In de juridische fasen voor Picuskade of NRE BP is deze woontoren nooit ter sprake gekomen!

Zonder dat u de Raad inhoudelijk over deze wijziging op de hoogte bracht of het gesprek aan ging. Ook naar de buurten en burgers toe. Zij werden niet geïnformeerd. Er kan worden gesteld dat betrokkenen zijn misleid, er een vorm van fraude is gepleegd. En waarom?

Oud PvdA wethouder mevrouw Mary Fiers is in 2013 naar huis gestuurd. Zij zou op een niet juiste wijze haar handtekening hebben gezet. Er ging gemeenschapsgeld verloren op een project.
Door één handtekening werd zij heengezonden.
Mary noemde dit in haar afscheid speech. Ordentelijk handelen, is een basis om een betrouwbare politiek en dito bestuur, om zo op een juiste manier met elkaar te kunnen samenwerken.
Het betrof een project waarbij i.s.m. Wooninc bewoners moesten worden verhuisd en de kosten uit de hand liepen.

Wethouder mevrouw Fiers stak haar nek uit voor de omliggende wijken (Stratum - Havensingel e.o. en wijk De Laak) indertijd. Zij startte met het 'creatieve' herontwikkelingsproject NRE terrein. Mary Fiers maakte een meervoudige afspraak met de buurten, dat deze flat er niet meer zou komen. Temeer ook het parkeerprobleem voor de ambtenaren NRE gebouw niet werd opgelost.

De Raad is akkoord gegaan met dit plan. (Gebiedsontwikkeling NRE terrein. Raadsinformatiebrief 12R5030, paragraaf 3.2. …Omdat de woontoren plus parkeergarage is geschrapt…).

Na het sneuvelen van wethouder Fiers nam D66 wethouder mevrouw Schreurs het project over. Via een achterdeur, op uw verantwoordelijk werkterrein, terwijl de focus op de NRE-terrein deelprojecten en Picuskade project was, kwam dit gebouw zomaar (?) in de dossiers 'omhoog'/terug.

Op een tekening van 1-11-2015 aan de buurt en voor toekomstige bewoners van het NRE terrein werd deze flat terloops getoond. Bij navraag werd duidelijk wat er aan de hand is! Later in november ging deze informatie naar de Raad, maar nieuwe afspraken waren blijkbaar al gemaakt. Afspraken zonder goedkeuring van de Raad (..)! Op een zeer oneigenlijk, niet juiste handelswijze (..). Er is niet ordentelijk gehandeld om de woorden van oud PvdA wethouder mevrouw Fiers te gebruiken.

Ik en veel andere buurtbewoners, verzoeken u, dit plan uit de huidige Prioriteitennota 2015 te halen. Al gemaakte afspraken met ontwikkelaars of anterieure overeenkomsten gemaakt over bebouwing van de rest van de Kanaaldijk; te schrappen! Dit te bevestigen naar de Raad middels een eigen brief.
Creëer geen:"Seuren Gate".

Nog belangrijker: maatregelen te nemen, dat dit soort fouten, die werden ontkend in ons gesprek, terwijl wij zelfs de informatie op tafel met elkaar hebben gedeeld (Er werd in ons gezicht gelogen!), niet meer zal plaatsvinden. De betrokken ambtena(a)r(en) hierop wordt gecorrigeerd, juiste maatregelen worden genomen, binnen deze hele keten.

Graag zien wij een bevestiging tegemoet dat dit gebeurt. Wij delen deze brief met onze omgeving.

Wordt vervolgd..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten