zondag 2 maart 2014

NRE: illegal Eindhoven. 'We saw black snow!' 'Pollution, pollution, pollution!'3e Klankbordgroep bijeenkomst met het NRE projectteam.

"Wat is er 13 februari verteld, vragen mensen aan ons?" "Niets tot weinig, zeggen wij teleurgesteld". Mensen kijken ons vol ongeloof aan. Wij liegen een beetje... Hadden namelijk net weer 'zwarte sneeuw' gezien.

Alles wat via één richting werd gezonden die avond wist de Werkgroep Picuskade/NRE al. 
Ondanks dat de Gemeente Eindhoven zo brutaal was de Werkgroep tussen half september 2013 tot en met 12 februari 2014 nooit te informeren. Niet te bellen of te mailen. Over de voortgang van het NRE dossier waar men intern mee bezig was, of gewoon om tussentijds af te stemmen met de leefomgeving. De Gemeente hield een Marktconsultatie, die volgens ons mislukte. Het was een intern proces, zonder de burgers er actief bij te betrekken anno 2013. Communicatie en samenwerken. Het lijkt niet het sterkste punt.

Het college nam op 17 december 2013 besluiten. Precies op de deadline van de Markconsultatie richting initiatiefnemers. Dacht daarmee initiatiefnemers aan zich te binden.

Aan politieke partijen werd gemeld dat burgers en Werkgroep werden geïnformeerd. 
Het tegendeel was helaas de waarheid. Wij spraken schande: 'Van samenspraak 0.0'

Er leek voor ons één lichtpuntje te zijn op 13 februari 2014. Wij werden meegenomen in een volgend verkennend bodemonderzoek dat was gehouden op en rond het NRE terrein. 
Het 16e, 17e en 18e rapport. Papier is geduldig. 
Hoe staat het ermee? Hoe is het met de volksgezondheid gesteld?

De 20-ste eeuw. Ernstige bodem- en grondwater verontreiniging.

Het NRE - & Picus terrein kennen een industriële geschiedenis, zie onze brochure
Het herontwikkelen van Picuskade en het NRE terrein kan alleen wanneer bodem en grondwater zijn gesaneerd.

Voor beide terrreinen geldt dat de historische activiteiten hebben geleid tot een ‘ernstige bodemverontreiniging die niet-urgent’ is geleid, conform de gebruiksfunctie "industrie". Dit alles meldt het 15e actualiserend bodemonderzoek + saneringsrapport, juli 2005.

Recent is dit rapport via externe experts gescand. Op basis hiervan zijn vragen geformuleerd. Vragen die zijn - of nog gaan worden gesteld.

Black snow part one. Bodemonderzoeksrapport 2005.

Op het NRE terrein, tot 2,7 meter onder het maaiveld, zijn bodemvreemde materialen als puin, glas, aardewerk, metaaldeeltjes, betonbrokken, sintels, kolengruis, glaswol en slakken aangetroffen. Het oorspronkelijke terrein aan de Dommel was lager.
Ruim 70.000 m³ grond, meer dan 231.000 m³ grondwater bodemvolume zijn verontreinigd met PAK, zware metalen, minerale olie, BTEX of cyanide in gehalten boven de streefwaarden. 

Tot wel 25 meter onder het maaiveld, met ook mobiele verontreiniging tot buiten het NRE terrein.

Afhankelijk van de herontwikkeling zijn er saneringsvarianten met kostenramingen. 
Deze variëren van € 3,3 tot € 9,4 miljoen (prijspeil 2005). 

Wanneer alles wordt gereinigd, zouden de kosten tot € 80 miljoen kunnen oplopen!

De Werkgroep is verbaasd en zeer verontrust. 
Wij zien 'zwarte sneeuw', grote moeilijkheden opdoemen. "Waarom is het saneren nog niet gestart?" Er rust een verplichting die afloopt eind 2014!
Verschillende verontreinigingen reiken tot buiten NRE gebied. Dit verhoogt de complexiteit van de transformatie van dit gebied. Kostenbeheersing is moeilijker. Het vertrouwen van de buurten wordt zwaar op de proef gesteld…

'Black snow'. Part two. 
Picuskade is bijzonder. Daarvan zegt men dat de grond schoon is. Voldoende is gesaneerd.
Wij stellen vragen, hadden in november 2013 een meervoudig 'zwarte sneeuw' moment.

Wat gebeurde er? 
 1. Er werd in opdracht van Wooninc gegraven.
 2. Zeer verontreinigde grond werd aangetroffen vanaf 10 centimeter diepte. Giftige grond.
 3. Grond met PAK's en/of oliën/aromaten en andere zaken.
 4. Grond die illegaal werd afgegraven.
 5. Grond die niet rechtmatig werd verwijderd.
 6. Er werd op een illegale manier gewerkt, gevaarlijk voor de werknemers.
 7. Grond die op een onbekende plaats werd gestort.
 8. Wij melden dit alles meermalen o.a. aan het bevoegd gezag
 9. Er gebeurde niets. Helemaal niets.....

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard: "Buurt & burgers zijn in shock!"
We stellen voorlopig vragen...
 • Wat gebeurt er nu?
 • Hoe kon dit gebeuren?
 • Wat gaat er nog meer gebeuren?
 • Welke afspraken zijn er gemaakt?
 • Wat doe je als het bevoegd gezag niet acteert?
 • Wat als ....
 • Vult u zelf maar aan. 

NRE: Meervoudig giftige dossiers.
Na de presentatie van de Gemeente Eindhoven op 13 februari 2014 over de nieuwe rapporten, is bij ons het licht bijna uitgegaan.  Alle verontreinigingen blijken groter te zijn dan in 2005 werden gemeld. Op sommige plekken ook zwaarder of veel complexer. Nieuw verontreinigde stoffen en spots zijn erbij gekomen. Ook nieuwe verontreinigen zijn aangetroffen buiten het NRE terrein.

Wat betekent dit allemaal? 
De Gemeente gaat extra onderzoek uitvoeren. 
En de burgers? Zij gaan aanvullend nieuw eigen controle onderzoek en/of contra-expertises laten uitvoeren. Dit vindt plaats buiten de Werkgroep, en is recentelijk geïntensiveerd. 
Bij interesse kunt u zich bij de Werkgroep Picuskade/NRE melden. Wij leggen de verbinding.

"Wat wordt hier wel, wat wordt hier deels en wat wordt hier vooral ook niet verteld?"
Hier zijn wij dus helaas ook mee bezig. Wanneer u meer weet (over de historie), neem dan contact op met de Werkgroep Picuskade/NRE.

Zodra wij bevindingen echt kunnen staven, zullen wij weer van ons laten horen. Meer transparant kunnen wij op dit moment niet zijn.