donderdag 12 april 2018

Later is al lang begonnen..

Beste mensen,

Recentelijk stuurde ik een aantal mensen een mail uit een adressenbestand van mijzelf en van adressen die zijn verzameld, omdat deze op het internet rondzwerven. Als u bijvoorbeeld zoekt bij "enquĂȘtes/petities", vindt u deze zelf ook. Of als u wilt, koopt u deze data. Dat laatste deed ik niet.

Ik wil echter mijn excuses aanbieden voor het feit dat ik een fout heb gemaakt. Een fout in de verzending van dit voorgaande blogbericht "Stemadvies....". 
Door in een deel van het adressenbestand, het betrof een meervoudige verzending per ongeluk emailadressen van mensen te tonen, wat niet had mogen gebeuren, werden deze toch getoond. Dat is meervoudig slordig geweest.

Gelukkig kan ik u melden dat dit niet meer gaat voorkomen, aangezien het blog nu is gesloten.

De afgelopen tijd heb ik bij een aantal mensen aangegeven, waarom ik stop.

Het Picuskade project wordt gebouwd. Politiek en diverse bestuurslagen hebben aangetoond de meervoudige (bestuurs)fraude mogelijk te maken. 

De gedeeltelijk oppervlakkige afgraving bij NRE, (men kan dit geen sanering noemen, het grondwater moet namelijk minimaal 50 jaar gezuiverd worden wat uit rapporten is 'weggepoetst'), is straks bijna gereed.

Dus alles is dan ook geregeld, voor zolang als dit goed gaat. Later is al lang begonnen.

Rest alleen nog de Ecologische Verbinding Zone van het Eindhovens Kanaal. Een wettelijke plicht, waarin Eindhoven keer op keer verzaakt. 
Het water en de nieuwe groenzones. Natuur die onze stad en de aanliggende wijken nog veel duurzamer had kunnen maken. 
Helaas heeft de fraude bij Picuskade dit deels onmogelijk gemaakt, door niet dit bouwcomplex juist dichter in de wijk neer te zetten en zo een kwalitatief robuuste groene zone te maken.
Mensen in welke stedelijke (sociale) woningbouw hier in de buurt dan ook, mogen blijkbaar niet genieten van groen. Eindhoven mag blijkbaar niet duurzaam worden ingericht.
Het is jammer. Een gemiste kans voor de (nieuwe) inwoners en iedereen die hierbij betrokken is.

Door de politiek is mij op een eerder moment, op een redelijk intimiderende wijze te verstaan gegeven: "Nu moet je stoppen". Ik wist op dat moment niet wat ik hoorde. Het woord "ondermijning" kreeg voor mij een nieuwe dimensie. Het was ontluisterend. 
Het is gek wanneer je dit zo dichtbij meemaakt en je je geloof in de politiek bijna ziet versplinteren.

Dichtbij, in een heel andere nog negatievere zin, kwam het voor mij al veel eerder. Dat mag u nu weten. Ik stop namelijk met dit blog. In september 2013 (ik heb hier jaren mee geworsteld), heb ik letterlijk "moeten duiken".
'Onze mond' als Werkgroep Picuskade/NRE open doen, met mij als spokesman, over; vastgoed, foute rapporten, deals en dergelijke. En allerlei andere bijzondere zaken. Hier vragen over (durven, kunnen, moeten) stellen. Meerdere keren. Het kan niet in Eindhoven. Dat het onmogelijke mogelijk is. Dat heb ik geleerd.

Nu bijna 7 jaar later, nadat wij in de wijk in eerste instantie begonnen met eigen middelen, met "open burgerparticipatie", heb ik geleerd 'dit lot' te accepteren. Dat 'dit hier niet kan'. Niet nu.

De volgende keer is het misschien namelijk wel raak. Heb ik dat ervoor over? U kent mijn antwoord nu.

Ik wens u veel levensplezier en wijsheid toe, en wil iedereen bedanken. Iedereen die zich zonder 2e of 3e agenda heeft gewijd aan zaken die een nieuw collectief doel belangeloos hebben gediend. Ondanks dat onze dromen niet zijn gehaald. Ook dat kan een resultaat zijn van de uitkomst van alle geleverde prestaties.

Met vriendelijke groet,

 
Peter Struik