dinsdag 15 september 2015

Hoe verder met het NRE-terrein? Extra bijeenkomst Eindhovense politiek: 22 september 2015.

STOPT FIFTH-NRE?
In het Eindhovens Dagblad van 29 augustus 2015, staat dat de horecazaak Fifth eind dit jaar stopt. Relaties met het projectteam zijn verstoord. Juridisch, budgettair is het plan niet mogelijk. Geen financier die hierin wil meegaan.

Meer en meer lijkt er aan het oppervlak te komen wat bijna ongeloofwaardig klinkt. De kartrekkende ondernemers, die naar nu blijkt al sinds 2010 hiermee bezig zijn, zijn aan het lijntje gehouden. De kabel, zo sterk als de zwakste schakel, is geknakt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Treurig.


"DE BRIEF..."
Zoals de Werkgroep Picuskade/NRE in 2013 en 2014 ook al voorspelde en uitsprak naar de wethouder en het projectteam: "Als er niet volgens een structuur en planmatige aanpak wordt gewerkt, crasht zo'n complex herontwikkelingstraject."
Iedere keer werd de Werkgroep genegeerd, als 'gekke Henkie' in de hoek gezet. Er is nu dus gebeurd wat wij voorspelden.

Nadat de Werkgroep merkte voor zéér "opportunistische" doelen te worden ingezet, heeft zij zich gedistantieerd en juridisch ingedekt. Op de brief, gericht aan het college, is nooit volledig gereageerd. Feitelijk is de brief nu weer actueel. Naar nu blijkt, lijken Werkgroep als ook de karrentrekkers van Fifth op een soortgelijke manier te zijn behandeld.
Bijna de hele politieke linie zweeg in de zomer van 2014. Men was nog niet zover. De belangen lagen anders. Burgers tellen anders, dan partijen die geld moeten genereren.


HISTORIE IN 5 MINUTEN.
Daarna volgde het inspreken in de Raadscommissie Ruimte & Vastgoed op 26 augustus 2014.
In 5 minuten passeerde de zwarte gasfabrieken en NRE speculatieve historie. Er werd tot slot een zeer giftige vloeistof getoond die zich verspreidt door de bodem in de buurt.
Er werd er een hulpvraag aan de politiek gesteld, die de politiek niet herkende.
"Help ons! Wees transparant. Eerlijk, volledig. Herstel de verschillende tekortkomingen nu het nog kan!"
Weer zweeg een grote groep politici. Burgers, buurten waren weer niet relevant.
Of was het onkunde, angst? Iedereen had zo zijn redenen om wel of niet te reageren. Dat is politiek. De ene dag ben je de held, het volgende moment schopt men je in de teerput en word je met pek en veren weggestuurd.


DISPUTEN, GELD EN VERSPILLING.
Ondertussen zijn er afgelopen jaar allerlei disputen met burgers ontstaan die de politiek niet kent. De verbondenheid is op meerdere fronten uitgehold en grotendeels weg.

Picuskade & NRE; het is verworden tot een (t/b)eerput dossier.
Eén zeer complex dossier. Ze zijn gelijkwaardig. Door de zwijgende politiek van afspraken, het niet adequaat handelen, is naar het lijkt nu veel beschadigd of zelfs geklapt.
Ambtenaren met kennis van zaken, zijn gesteld voor een onmogelijke opdracht. Dat leidt er toe dat rechters mogelijk gaan oordelen.
Nog meer geld zal er worden verspild en verdere schade wordt aan partijen berokkend. Zonde.


ROERT DE POLITIEK ZICH? 
Ondertussen begint de politiek van links tot rechts na te denken. Het (t/b)eerdossier staat op het vuur. Partijen gaan vragen stellen. Erg laat, maar nog niet te laat. Zie het artikel uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 2015.
Vervolgens op 10 september 2015.
Een opinie artikel, eerste reactie vanuit de politiek / Henri van Abbe Stichting: Opinie - Visie op prachtig gebied NRE-terrein in Eindhoven ontbreekt.

Gelijktijdig op 10 september 2015 een tweede opinie artikel, reactie vanuit de professionele herontwikkelingshoek voor oude industrieterreinen: Opinie - Herontwikkeling van NRE-gebied in Eindhoven complex en diep tragisch.


HOE NU VERDER? DINSDAG 22 SEPTEMBER 2015.
Op dinsdag 22 september van 16.30 tot 18.00 uur is er een extra openbare vergadering in het Stadhuis van de commissie Ruimte & Vastgoed. Onderwerp: NRE.

Zie: www.eindhoven.notudoc.nl hier vind je de agenda en alle politieke vragen die zijn gesteld door de PvdA, D66, VVD, CDA en OAE. Geen misselijke vragen.
Wij zijn benieuwd hoe het verder gaat.

Wil je weten of en hoe de politiek echt reageert? Kom luisteren. Spreek politici aan. Politici zijn mensen en zij leren ook. Ons geloof is nog niet helemaal weg.