maandag 2 november 2015

Meer dan 18 miljoen liter teer...

De balans

De Raad van State zitting van 28 oktober voor het NRE terrein milieudossier is geweest.
Hoe dit ging? Je moet keuzes maken. In de voorbereiding en tijdens het proces.
Of wij het goed hebben gedaan, moet blijken wanneer de uitspraak is geweest.
Zelf had ik de keuze; spreekt mijn advocaat of spreek ik. De advocaat sprak, had een meer technische pleitnota, goed betoog.
Daardoor hoefde ik mijn eigen pleidooi niet uit te spreken.

Om de balans op te maken, onderstaand een samenvatting van een deel dat ik eerder heb ingediend of wilde uitspreken.
Feiten die wij enige weken geleden inbrachten in dit dossier. Bekend bij wederpartijen, waarop niet werd gereageerd anders dan met de mededeling: “Wij hebben het niet ontvangen, het zal nog bij de post moeten zitten..”

Historie-lozen

Het was een aanvulling op het eerdere dossier, dat wij voorafgaand aan de zitting stuurde. Waarbij ik aangaf dat o.a. in 1980 het NRE terrein is schoongemaakt. In opdracht van de Gemeente. Wij beschikken over dit dossier. De bovenste laag grond werd gedumpt in de omgeving. Ook werd grond gedumpt bij het waterleidingbedrijf aan de Aalsterweg.

Het resultaat was: Een schoon en teer-vrij NRE-terrein.
Weet u wat er daarna is gebeurd? Vijf jaar later zat de teer er weer (archief rapport 1986).
Teer beweegt, is mobiel. Teer blijft opkomen tussen de tegels en zandkorrels door. Dossier details die verdwenen..

18.250.000 Liter teer

Wat bleef mij verder bij?
De "vondst" van meer dan 18.250.000 Liter teer in dit dossier.
Hoe dit zit? Ik leg het u uit.
  1. Er was een gasfabrieken productietijd van zo’n 75 jaar.
  2. Er waren veel (gas)fabrieken. Men produceerde per dag 5000 liter teer (bron: archief), 7 dagen per week, 365 dagen per jaar door.
  • Aanname.
Stel dat in de hele geschiedenis (75 jaar, bron archief) de fabrieken 10 jaar op volle productie hebben gedraaid. Vergeet de 75 jaar. Vergeet alle overige vervuilende stoffen (benzine, naftaleen, benzeen, fenolen, olie, lood, etc.).
  • De rekensom is simpel.
5000 L per dag x 365 dagen x 10 jaar = 18.250.000 Liter teer.
  • Een topprestatie.
Een topprestatie is: voor 99% geen fouten maken in je productieproces. Dus 1% morsen.

Eén procent = 182.500 Liter teer in de bodem van het NRE terrein.
Dit is alleen nog maar teer.

Het moeras Eindhoven

Wat wij niet hebben behandeld is een vervuiling op honderd meter diepte van minerale olie. Hoe zit het daarmee?
Provincie Noord Brabant meldt in haar Beleidsnota Bodem: “Eindhoven heeft een minerale olievervuiling op honderd meter diepte.” Honderd meter!
Waar is deze olie-spot exact gelegen?
Misschien kan het Waterschap De Dommel of Brabant Water ons hier meer over vertellen. Gemeente Eindhoven of de ODZOB melden ons niets.

Gelukkig is het NRE milieudossier minder complex.
Vanuit het grondwater, beek de Laak, rivier De Dommel stroomt alles naar de Noordzee als het niet tussentijds bezinkt. Maar dat is voor andere organisaties. Zaak dus opgelost.