maandag 18 april 2016

Roep voor transparantie in Eindhovense politiek. Brief aan D66 & de Raad.

Eindhoven, 18 april 2016


Geachte heer Reijnaerts, beste Thomas en overige politici van de commissie Ruimte en Vastgoed,


Ons is door D’66 gevraagd alle NRE milieurapporten aan te leveren, waarover de politiek niet beschikt. Rapporten die wij indertijd kregen vanuit de overheid. Lees; een deel van de beschikbare informatie.
Wij danken u voor het stellen van deze politiek moeilijke vraag.


Tegelijkertijd, verbaast het ons. Dat deze vraag na ruim twee jaar wordt gesteld. Niet eerder de verbinding is gezocht, nadat wij hier de afgelopen tijd aandacht voor vroegen. Zelfs na het tonen van dodelijk gif in de Raadzaal. Het bleef redelijk stil.


Ambtenaren, burgers die jarenlang aan permeatie van drinkwater bloot stonden omdat ze werkten op het NRE terrein. Deze en andere feiten zijn verwijderd uit het dossier die de Raad in 2014 kreeg.


Als politicus in uw rol, met de gestelde vraag, de rapporten te willen lezen, is redelijk ondoenlijk, op zo’n korte termijn. Meer dan 40 milieurapporten lezen, vergelijken en te analyseren, het is geen pretje.


Daarom deden wij o.a. de coalitiepartijen D’66 en PvdA het voorstel, om binnenskamers, een presentatie te geven over onze bevindingen. Op basis van (externe) analyse, research, interviews met (milieu)deskundigen, etc. Een antwoord bleef uit.


Wij dachten na. “Zouden wij de politiek dan een samenvatting toesturen?”
Er is besloten dit nu niet te doen.


Woensdag 20 april staan wij weer bij de Raad van State.
Wij zullen wederom moeten pleiten voor een schone leefomgeving. Anders dan het nu voorliggende deel-/koepelsaneringsplan van de Gemeente Eindhoven.


Het bestemmingsplan en dit saneringsplan heeft als doel: “Horeca realiseren, om niet te hoeven saneren.” Een giftig business-model.


Wij vragen D66 daarom, in het kader van openheid en transparantie, het college de vraag te stellen; ”Alle beschikbare milieurapporten aan de Raad en buurtbewoners, ter beschikking te stellen. Ook de milieurapporten die wij niet ontvingen, met betrekking tot Goliath.”


Goliath, de grootste verdwenen gashouder, die onder Gebouw 3 en het NRE gebouw zit verstopt. HHaar giftige tentakels uitspreidt tot ver daar buiten.


Wel hebben wij voor u en de commissieleden een plaatje toegevoegd. Het is een overzicht, plattegrond van verdwenen objecten of gebouwen.


Meer dan twintig verdwenen gebouwen die een industriƫle functie hadden en niet juist zijn meegenomen in het voorliggende saneringsplan. Verdwenen gashouders. Een verdwenen slotgracht en meer.


Niet alle door ons bekende teer - of ammoniak putten zijn op deze kaart ingetekend.Zo’n historisch resultaat, als bovenstaand, ontbreekt in het voorliggend actuele milieudossier.

Dit rapport is incompleet en wordt besproken bij de Raad van State.

Het mist het juiste beeld. Ons voorbeeld geeft u een kleine inkijk van wat er zoal niet juist is in dit zeer complexe, chemische dossier.

Tijdens de intensieve gesprekken die wij hadden met een gerenommeerd milieu adviesbureau die zeer veel van dit soort specifieke locaties heeft gesaneerd, zei een directeur o.a. tegen ons:
  1. Men lijkt zich niet te beseffen dat op dit terrein en in de omgeving de chemische fabriek juist in de bodem zelf zit!”
  2. “Het is een knap rapport. Wij missen echter de overtuiging en conclusies waarom het is, zoals het is.”
  3. “De enige partij die ‘wint’ als deze aanpak tot uitvoer wordt gebracht, is de aannemer. Die kan blijven graven en zal op een aantal grotere problemen stuiten, dan in de rapporten staat beschreven. En dan gaat de teller lopen, ontspoort dit project enorm.”
Indien u geĆÆnteresseerd bent, de volgens ons aanwezige gemeentelijke tunnelvisie verder wilt voorkomen, open staat voor contra-expertise, zijn wij bereid de verbinding hiervoor te leggen.


Wij wensen u dinsdagavond veel wijsheid toe en vertrouwen op een constructief verbindend vervolg.


Met vriendelijke groet,

P. Struik