dinsdag 28 januari 2014

Het Paard van Troje in de Tongelresestraat bij Picus.De Picusvilla en haar nieuwe directie.

Het is verkiezingstijd, dan kan alles. Komen er flyers op je deurmat, naast brieven van burgers. Maar deze keer gebeurt er iets bijzonders. De Laak trilt. "Er is een nieuwe directie in de wijk”, zeggen de mensen!

Terwijl de Werkgroep de politieke burcht van Eindhoven betrad, kwam het paard van Troje achter hun rug om aangereden. Door de Tongelresestraat op een slappe winterdag met te veel striemende regen. Het edele dier stopte bij de Picusvilla. 
Later die nacht ging het luik zachtjes open. Met de sleutel van woonbaas Wooninc in hun handen en een speciaal huurcontract, dat je altijd kunt declareren na verkiezingstijd, kraakten de strijders de Picusvilla. Het zijn de laatste bewoners van een historisch gebouw dat geruïneerd dreigt te worden.

De komende nieuwbouw van een flat tussen het DAF museum en Picusvilla, doodt de ziel van Picus definitief. Het ontdoet het gebied van haar laatste romantische status. Het vernietigt het aanzicht van het oude DAF museum. Geld maximalisatie via een megalomaan plan. Uit te voeren in 2014 of iets later.

Afijn, een PvdA wethouder in 2010 sprak voor de verkiezingen de wijze woorden: "Wij hebben een gezamenlijke ambitie (met Wooninc) en een gedeeld belang (€?)". De voorkant is in beeld, de achterkant volgt later.

Dit beleid werd de afgelopen vier jaar doorgezet. Wethouder Fiers sneuvelde door minder transparante perikelen. Wethouder Torunoglu moet dit voortzetten. Powermanagement noemen we dit. 

De nieuwe directeur van de Picusvilla, kijkt uit over Lakerlopen, zijn oude thuisbasis. Een glimp verschijnt op zijn lippen, de liefde straalt in zijn ogen. Begrijpelijk. Het lijkt een redelijk alternatief door stil in het midden te blijven zitten.

Ondertussen, terwijl dit epos zich ontspon, spraken wij met politieke partijen. 
Gesprekken met D'66, Groen Links, Samen Eindhoven, Leefbaar Eindhoven zijn/staan gepland. “Wat staat ons nog meer te gebeuren”, dachten wij na de tussenstand te hebben opgemaakt.


VVD.

Een goed startgesprek was er met de VVD. Ondernemers gericht, realistisch verder kijkend, durven los te laten om een beter lange termijn resultaat te krijgen. Hoopvol en gedurfd. 'Niet bouwen voor leegstand in de stad', werd er eerder gezegd.

CDA en SP.

Wij spraken hen samen. Zij kennen de NRE vastgoeddeals die samen met de PvdA werden gesmeed. CDA en SP maakten al enige tijd geleden een mea culpa. Graven zich nu door vastgoeddossiers. Zien dat de wereld is veranderd, strijden voor een kwalitatief beter stadsdeel. Een moeilijke boodschap die zij kunnen uitleggen. Men ziet de andere wereld. Waarde creatie ontstaat op een andere manier, dan de huidige ontwikkeling van Picuskade en het NRE terrein.

PvdA.

Daarna spraken wij de PvdA, komen we zo op terug, een belangrijke partij.


Ouderen Appel Eindhoven.

Een grote delegatie wijze heren ontving ons hartelijk en stond ons te woord. Beide zijden waren verrast. Men was scherp op de inhoud, zacht op de relatie. Zo verliep dit gesprek, waardevol. Inhoud heeft deze partij als geen ander. Dossierkennis van het gebied zeer zeker. Hoopvol en betrouwbaar voor de burgers, kijkend naar de veranderende toekomst. Wijze mensen, het klinkt hoopvol.


PvdA.
Terug naar de Partij van de Arbeid. Het gesprek verliep helaas moeizaam. 'De relatie met de ambtenaren was slecht', werd ons gemeld. Wij waren verbaasd. Wij mogen 'niet denken vanuit een integraal plan', voor het hele gebied, er zijn al keuzes gemaakt. Vooral geen projecten met elkaar verbinden. Eigenwijs bleven wij motiveren, waarom wel. We hadden nog beter moeten luisteren en vragen.
De partij van de macht heeft geen oplossing voor het niet sluitende verkeersplan constateerden wij. "Iedereen komt toch op de fiets!" Wij schrokken. “Het is toch 2014?” We riepen: "De ernstige bodemverontreiniging!" Het werd stil... “Permeatie” mompelden wij. Politici die googlen. Doodse stilte, vragende blikken. Wij werden gedesillusioneerd. Het voelde armoedig en minder gewenst. We baalden ervan.
“Als Diederik dit had geweten”, dacht ik bijna emotioneel bij mijzelf, terugdenkend aan onze tijd samen. Dan zou hij ze nu een schop onder hun kont hebben verkocht!


‘Volksopstand zonder de PvdA.’

De PvdA was niet aanwezig tijdens de 'volksopstand' woensdagavond 15 januari in het DAF museum. Men was er niet, onbegrijpelijk! 
Ambtenaren werd het vuur aan de schenen gelegd. Ze werden niet gesteund op een hopeloos dossier. Ik kan mij heel goed voorstellen hoe ambtenaren zich voelden in deze situatie en heb respect voor wat zij daar toch deden. Ook al ging het totaal verkeerd.


Drinken op niveau tot het licht uitgaat.
Toen het stof van het volk was neergedaald, deed de PvdA het licht in de Picusvilla aan.

Met drank en borrelhapjes werd de campagne gestart. Een campagne die hier eindigt als het licht uit is gedaan. Daarna wordt het weer stil. Rode posters die achterblijven worden flets. Steken faal af, bij de onbekende toekomst die de Picusvilla te wachten staat.Wij hopen op nieuwe kleuren, meer durf en politiek lef. Beter inzicht bij alle partijen.

woensdag 22 januari 2014

Eindhoven: De man van Picus en zijn sigaar.

NRE. Het vuur is aangestoken.


Lopend door de wijk De Laak word ik staande gehouden door een oudere man. "Bent u die meneer van de Werkgroep, vraagt hij mij?". Ik knik en stel mij aan hem voor.

We geven elkaar een warme hand. Al pratende lopen wij langzaam richting het Picus/NRE terrein. 
Hij vertelt mij over wat hij daar meemaakte bij 'de Picus'. Op het NRE terrein. Decennia heeft hij er gewerkt. Ik kon het voelen aan het eelt op zijn hand, toen ik hem een hand gaf.
Een vakman, echte arbeider. Met liefde voor hout. 

Hij loopt door en wijst. "Daar", zegt hij en wijst precies aan waar alle gestorte, gelekte grondervuiling zit. Op het hele Picus terrein en kade.  'Da witte nie, kunde nie wete.'

Vertelt verhalen, je voelt de lucht van de geschiedenis terugkeren. Passie, vervlogen tijden. Historische beelden passeren je netvlies. Betrokkenheid, vakmanschap, vechtlust zit nog steeds in deze oude man. De man van Picus. "He is vôr d'n duvel nie bang."

Voordat wij na de wandeling afscheid nemen, klampt hij mij vast. 'Ksnap er de balle niej van. Die het zeker nun klap van de molen gehad, of wa.'"Je zorgt er toch voor, dat ze 'mijn Picus', hier in Tongelre nie met die lilluke flats, voor eeuwig vernielen? Tis wa, Picuskade..."
Ik voel mij overdonderd. Probeer eerlijk te zijn. Zeg hem, dat wij, burgers, buurtgenoten, er voor strijden. Dat dit stadsdeel kwaliteit moet behouden en ambitieus moet vernieuwen. Dat eisen wij! 
Niet het huidig bij elkaar gerommelde bouwplan, na alles wat wij weten.

Hij steekt het vuur aan. Zijn sigaar gloeit. Tevreden loopt de beste man door. Hopend op een beter nieuw realistisch Eindhoven.


Thuisgekomen vind ik een enveloppe op de deurmat, van andere burgers. Misschien dat ik volgende keer over deze Spechten vertel. De Laak is niet meer stil.

woensdag 15 januari 2014

Persbericht Werkgroep Picuskade/NRE 15-01-2014 - bijeenkomst wijkinloop t.b.v. plan Picuskade


Picuskade: “Het failliet van ‘samenspraak’.”


 “Participatie in Eindhoven. Nul punt nul.”


"Gemeente & politiek doe wat je bepleit:  

Denk na, zie verder, maak samen, Eindhoven beter!"


Wijkinloop bijeenkomst project Picuskade. Er was geen sprake van ‘samenspraak’. Gemeente Eindhoven was er als grondspeculant. Wooninc en het DAF museum als ouderwetse projectontwikkelaars en de burgers werden buiten spel gezet.


Burgers en de Werkgroep Picuskade/NRE waren vanavond verbijsterd. Voelden zich belazerd over de voorgenomen bouw van het project Picuskade. Wederom was er op deze avond geen sprake van een dialoog.
De gemeente gaf geen krimp, zond 'informatie'. Er werden geen beelden getoond van het hele bouwplan. Er was geen centrale uitleg over het verkeersplan en de uitkomsten.

"Tijdens de komende procedure en ter inzage legging mag je inspreken"; zei de gemeentelijke projectleider meerdere keren.  De zaal explodeerde. Nieuwe weerstand is gezaaid. 

Wij dachten terug. Terug aan de woorden van onze burgervader over participatie, waar wij in een eerder blog over schreven. Was Rob nu maar bij deze avond geweest. 
Gelukkig waren er wel politieke partijen en andere belangengroepen. Die schijnen er nog niet klaar mee te zijn. Net als veel van de aanwezigen deze avond.

De buurtburgers adviseren vanaf nu de huidige financier te kiezen voor een kwalitatieve gebiedsontwikkeling.  Niet haar pensioengelden te spenderen aan een puur kwantitatieve uitbuiting van een dubieus bestemmingsplan, zonder gebruik te maken van wat door participerende burgers voor dit gebied naar voren is gebracht. 

Waarde creëer je, het gaat om de toekomst. Megalomane massa verpaupert.

Toen dit bouwplan bekend werd (juni 2012) is vanuit Buurtvereniging Villapark Eindhoven een werkgroep Picuskade/NRE opgericht. Die heeft haar medewerking aangeboden, positief, gericht op het vinden van een invulling voor dit gebied dat onderdeel is van een stuk stad dat zeer waardevol is en omringd met veel officiële nota’s en uitgesproken ambities.


Meer dan wat voorlichting over voorgenomen plannen is men naar ons toe nooit gekomen.

De Werkgroep Picuskade/NRE heeft in samenspraak met burgers, ondernemers wel de aanzet gegeven, middels de gepresenteerde brochure. Blijven uitdagen om een hoog ambitieniveau te realiseren, juist nu. Het herontwikkelen van een uniek stadsdeel. Gelegen op een kruispunt van verbindingen. Schakels naar morgen, onze toekomst.

Wat wil de Werkgroep Picuskade/NRE op hoofdlijnen bereiken?


1.   Stop het beschermen van oude grondposities (Gemeente, Wooninc, DAF).
Kijk naar de nieuwe werkelijke opgave, kansen met de omgeving. Herijk afspraken.

2.   Neem de structurele maatregelen die nodig zijn. Leg ook noodverbanden aan.

3.   Investeer in betrouwbaarheid en herkenbaarheid. Dan keert het vertrouwen terug.

4.   Zorg dat het netwerk werkt. Alleen dan wordt er duurzaam waarde toegevoegd.

5.   Zorg voor ruimte in welomschreven kaders. Dit biedt houvast naar een flexibele toekomst.

6.   Bied ruimte aan bewoners en de omgeving die als verbinder willen optreden.

7.   Onderschrijf kwaliteitsdenken. Sta voor een hoog ambitieniveau.

8.   Ga het openbaar recreatief groene gebied ontwikkelen via een coöperatief beheermodel.

9.   In de details zit het onderscheidend vermogen. De vernieuwende kracht bij deze herontwikkeling zit in het kleine. Laat ontdekkers dingen uitvinden in dit gebied.

10. Neem als gemeenteraad de brochure over die middels particulier gestarte samenspraak en georganiseerde burgerparticipatie tot stand is gekomen. Neem de inhoud over. Ontwikkel met initiatiefnemers en burgers een synergetisch stappenplan.


Wij doen een oproep. Vragen burgers, ondernemers, bestuurders en politici, alle creatieve, zakelijk en bestuurlijke ruimte te gebruiken, dit plan af te wijzen. Kom tot een beter plan, Eindhoven waardig.


Wat moet er beter aan het huidige Picuskade bouwplan?


1.   Integraal: Het bouwplan dient kwaliteit en ambitie uit te stralen.

2.   Bestemmingsplan: Het gemaximaliseerde bestemmingsplan is ook zo uitgenut. Deze massaliteit is misplaatst.

3.   Bestemmingsplan: Zorg voor minder hoge ontwikkeling, maximaal incidenteel 8 tot 6 lagen.

4.   Verbinding: Er zijn geen goede verbindingen met de omliggende woon en leefomgeving.

5.   Verbinding: Het DAF museum zit opgesloten, kan niet meer doorgroeien. Het museum is niet verbonden met het NRE terrein en het stadcentrum.

6.   Inrichting: Hoogteverschillen blokkeren doorgaande routes. Fietsen over een trap gaat niet. Hekwerken en slagbomen staan in de weg.

7.   Verkeer: Er is geen integraal verkeersplan.

8.   Verkeer: Verkeersstromen worden de wijk ingetrokken, wat leidt tot een onevenredig belasting van de Dommelhoef- en Treurenburgstraat.

9.   Verkeer: Er zijn betere verkeer ontsluitingsroutes voor aan en afvoer van gemotoriseerd verkeer.

10. Omgeving en verbinding: Er is geen integrale gebiedsontsluiting in afstemming met het NRE terrein en omgeving.

11. Parkeren: Parkeren gaat op maaiveld plaatsvinden in een betonnen bak. Een ondergrondse parkeergarage is randvoorwaardelijk. Het terrein moet meer open blijven.

12. Parkeren: Samen oplossen met de opgave voor de ambtelijke huisvesting het ontwikkeling resterend NRE deel.

13. Openbare ruimte: Er is geen kwalitatief openbare ruimte. Groen is op één grote plantenbak na niet aanwezig.

14. Groen & blauw: Al het aanwezig groen wordt vernietigd voor bouwen of parkeerplaatsen. Er zijn geen recreatie, speel en verblijfruimten. Belangrijk bij sociale woningbouw, aangezien kleine eenheden worden gebouwd.

15. Groen & blauw: Het kadebeeld en groene kade wordt vernietigd met een twaalf laags flat.

16. Woongenot: De achterliggende woondelen krijgen slagschade.

17. Woongenot: De achterliggende woondelen krijgen galerijflat achtige oplossingen.

18. Woongenot: Er ontstaan tochtgoten tussen woondelen.

19. Leefbaarheid: De milieubelasting van het verkeer voor de leefomgeving wordt onevenredig groot.

20. Leefbaarheid: De zeer ernstige bodemverontreiniging van Picuskade en het NRE terrein.

21. Uitstraling: Geen gelijke beeldkwaliteit over het hele bouwplan. Grote delen zijn ondermaats.


Wij eisen voor de buurten en burgers: Een beter NRE.

Interesse om ons te helpen met positieve energie: Werkgroep Picuskade/NREdinsdag 14 januari 2014

Picuskade & de NRE vastgoeddeal 2010Picuskade en de NRE vastgoeddeal. 
De stilte is oorverdovend. 
Er is een nieuw geluid!


Levenslicht van een Werkgroep. Een ongewenst onderzoek.

Overvallen door het bouwplan Picuskade is in juni 2012 de Werkgroep Picuskade/NRE ontstaan. Een groep vrijwillige professionals uit Eindhoven e.o. die werkt aan een betere inrichting van de NRE terrein zone: NRE2.0Bij gesprekken met de Gemeente en Wooninc over de gebiedsontwikkeling, kregen wij halve antwoorden. Stelden nieuwe vragen. Weer halve antwoorden. Daarna volgde een dieptescan. Twee decennia gemeentelijke vastgoedpolitiek werd doorgenomen, zonder WOB verzoeken. De uitkomst is bijzonder. Stilte bij politiek en bestuur verbijsterend. Wat blijkt?Kansrijk: Bevindingen, vastgoedspeculatie. Geen regie, het geld is op.

Door een creatieve “ABC constructie”  verdiende Gemeente Eindhoven in 2010 ruim € 18,7 miljoen aan Picuskade & NRE vastgoeddeals via Endinet. 
Een 698% grondprijsstijging binnen 48 uur voor Picuskade. Ambtenaren, bestuurders, politici creëerden een diffuse kader. Burgers hoorden niets, waren onwetend. Nul % samenspraak.

De € 18,7 miljoen heeft de Gemeente ondertussen verbruikt en zij gaf er een andere uitleg aan. Haar regierol voor goede herontwikkeling is verspeeld. Wooninc kan het bouwplan Picuskade realiseren, leurt ermee. Wil dit verkopen aan een belegger, die geen kennis heeft van de echt gevoelige context.Kansarm: Burgers buitenspel gezet?

Als burger begin je weinig in complexe dossiers. Stemmen kan wel in 2014. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn volgens experts meerdere malen met voeten getreden.

Voorafgaand aan de NRE vastgoeddeal 2010 is de Ontwikkelingsvisie 2006 ter zijde geschoven die de Raad had goedgekeurd. Het bouwvolume is verhoogd bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan in 2007. Dit is niet met de Raad of bewoners gedeeld. Wat gebeurde hier? Burgers gaan uit van een betrouwbare overheid, eerder gemaakte afspraken.Wat gebeurde hier? De door de Raad vastgestelde Ontwikkelingsvisie 2006. Rood het gepluste bestemmingsplan “Tongelre binnen de Ring 2007” niet gedeeld met Raad en bewoners.Kansloos? Nieuwe kansen en een goede samenhang?

2013 leek een keerpunt. Met de ontwikkeling van het NRE terrein volgens een regelvrije manier. Picuskade behoort hier onlosmakelijk bij volgens velen. Anders ontstaat een disbalans en juridisch mijnenveld.De nieuwe route. Hoofdrolspelers verander, pak samen met de burgers door!

Het College is ingelicht over de bevindingen. De Werkgroep voert noodgedwongen een twee sporenbeleid, om een as van kwaliteit voor dit stadsdeel te eisen. Een morele verplichting, wat betekent:

1.   Historische afspraken tussen Gemeente en Wooninc herijken. Gelijk aan onze 2e oproep aan het College; “Afspraken uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst”. Het plan Picuskade vernietigt de creatieve ontwikkeling van het resterende NRE terrein en omliggende stadsdelen. Het gebied wordt blijvend verprutst.

2.   Hoofdrolspelers maken samen onder regie van de leefomgeving voor het hele gebied een toepasbaar ‘Meesterplan’. Met lef en realiteitszin. Wij maakten een brochure via burgerparticipatie. Verbonden, overlegden met initiatiefnemers en belanghebbers. Willen crowdfunding faciliteren. Ambitie toevoegen! Juist in Eindhoven. Leefbaar bouwen en leefbaar houden. Dit is de opgave waar wij samen voor staan. Niet meer tijd verspillen. Burgers niet richting de juridische hoek duwen. Het is tijd, zet de juiste stappen. Er is een nieuw geluid! Met de bouw van Picuskade lijkt de laatste kans verspeeld.

Er zullen echter burgers blijven opstaan om een beter NRE na te streven.

zaterdag 11 januari 2014

Eindhoven FifthNRE: De omgevingsvergunning in aanvraag


Het NRE terrein verandert. De vergunning voor Gebouw 5 is aangevraagd. Is dit volgens de regels van "Nieuwe Ruimte 2013"?


Dit is één van de stappen om het initiatief: Fifth NRE te ontwikkelen op het NRE terrein
Simpel vertaald: Er is een omgevingsvergunning recentelijk in aanvraag binnengekomen.

Een complexe aanvraag, die niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan en normaliter kansloos is.
Echter dit college en de raad willen experimenteren met nieuw beleid.
"Nieuwe Ruimte 2013", heet dit. Het is en wordt een meervoudig creatief proces. En voor de ondernemende initiatiefnemers een speciale uitdaging.

Dit stond er op de gemeentelijke site:
13/3642, Nachtegaallaan (ongenummerd), verbouwen van Gebouw 5 (NRE-terrein) tot horecagelegenheid met diverse functies, 20-12-2013.     De ingekomen aanvragen omgevingsvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.


Wat nu?

Als burger, bewoner, omwonende, geïnteresseerde kunt u een aantal dingen doen.
  • Bent u het er mee eens?
Doe dan vooral niets, maar laat u informeren, lees en kijk zelf verder.
  • Twijfelt u?
1. Stel dan vragen. Vragen aan de Gemeente Eindhoven bijvoorbeeld. 
Doe dit schriftelijk en via de officiële wegen. Kijk hier op deelsite van de Gemeente.

2. Of stel zelf vragen aan de initiatiefnemers. Bel/mail hen: 040-243.2045 / info@fifthnre.com. Of kiik de site FifthNRE.
  • Bent u tegen?
Ga voorafgaand aan een eventueel te starten procedure, in gesprek. 
In gesprek met de initiatiefnemers. Misschien zijn het u mogelijk nieuwe buren en valt het mee. Misschien ook totaal niet. 

Ga ook in gesprek met de Gemeente.  Met uw opmerkeningen, helpt u hen ook.

Maak tot slot een afweging, om wel of niet in bezwaar te gaan. Laat u door geen van deze twee partijen wat op de mouw spelden, als zaken niet in de vergunningsaanvraag staan omschreven. Uw rechten zullen mogelijk minder/anders zijn dan u denkt, omdat wij hier praten over een gebied in Eindhoven, waar men wil/gaat experimenteren met minder regel(s)(overlast).


"Nieuwe Ruimte 2013" als kader?

De Werkgroep Picuskade/NRE is zeer benieuwd over dit gestarte proces

Wordt voor deze vergunningsaanvraag van FifthNRE gebruik gemaakt van dit kader "Nieuwe Ruimte 2013"?

Volgens de Werkgroep Picuskade/NRE waarschijnlijk nog niet. Waarom niet? 
Anders had de lokale overheid, die betrouwbaar en consistent dient te zijn, de leefomgeving en omwonenden hierover van te voren geïnformeerd. 
Was de Gemeente met de omwonenden, burgers proactief in gesprek gegaan.
Dit alles heeft niet plaatsgevonden. En daarom is het ook zo bijzonder dat dit traject zo loopt.

Wij gaan er vanuit dat de Gemeente dit traject op een ordentelijke manier aanpakt. 
Ambtenaren, het college en de Raad, dit ook zo zien.
Zij zijn er tot slot voor de burgers van deze stad.

Niet dat wij als burgers, omwonenden straks ergens in worden gerommeld. Net als met het dossier Picuskade waar wij nog niet klaar mee zijn.

In 2014 kan dit echt niet meer..

Wordt vervolgd.