maandag 23 januari 2017

Januari 2017: Wat burgers niet kan worden verteld.


"Wie regeert Eindhoven?"


Wij lazen het ED van 23 januari 2017, doen een aanvulling op dit artikel.

In 2012 dronken wij thee op het stadhuis, om in verbinding te komen met ambtenaren en politiek.
2013 startten wij de Werkgroep Picuskade/NRE. Met eigen middelen ontwikkelden we met (toekomstige) bewoners: “Aanzet tot een visie/participatie voor integrale ontwikkeling.”

Wij waren kritisch op het Endinet/NRE dossier na een uitgebreid onderzoek en schrokken erg.
Gemeente Eindhoven bleek de voorbereidende handelingen te hebben verricht rondom een grondspeculatie met Wooninc. Documenten aan de Raad waren onjuist opgesteld.
Resultaat: een grondprijsexplosie van 698% in 2 dagen tijd.

Sociale woningbouw rond het DAF museum vloog in februari 2010 uit de bocht. Wij legden dit bloot.
De Raad verstijfde. Wethouder Schreurs stuurde ons namens 't college in 2013 een onjuiste brief over dit dossier.

Het bestemmingsplan Tongelre binnen de Ring 2007, was tussen 2007-2009, bewust onjuist opgesteld. De woningcoöperatie had van een aantal ambtenaren de ruimte gekregen. Bezwaarbrieven van burgers werden niet juist beantwoord. De Raad werd meerdere keren niet juist geïnformeerd.
De in 2006 raad breed vastgestelde ‘Ontwikkelingsvisie Picus-West NRE’ werd gepasseerd. Een visie die in 2006 onder wethouder Schreurs was aangenomen. Bij nader onderzoek bleek ook deze 2006 visie, op grond speculatieve basis is gebaseerd.

De nu nog groene Kanaaldijk Noord is door de Raad in de ‘groenvisie 2003’ vastgesteld als structureel groen. Dit kan niet worden verkocht of van functie veranderen. Ook blijkt het Eindhovens Kanaal sinds de jaren ’90 tot de Ecologische Hoofd Structuur te behoren. Niets hiervan zit in het bestemmingsplan. Dossiernamen herhalen zich (..). In normale mensentaal: "Het bestemmingsplan is vervalst." De gemeente laat dit openbaar publieke groengebied ondertussen verloederen.

In januari 2016 kwam er geen definitieve uitspraak bij de Raad van State.
Daarna ontdekten wij het bovenstaande en lazen dat: Gemeente Eindhoven de Provincie Noord Brabant en Waterschap de Dommel onjuist informeerden over dit dossier. Ook dit lijkt bewust te zijn gebeurd. Commissaris van de Koning Wim van de Donk en alle overige Brabantse bestuurders en politici zijn weer geschoffeerd.
Een anterieure overeenkomst werd onrechtmatig geparafeerd. Dit betekent: "Valsheid in geschrifte. (Wel of niet in opdracht van B&W uitgevoerd)".
De omgevingsvergunning werd in 2014 reeds ingediend, zodat niemand meer bezwaar kan maken.
Burgers zijn zo verontwaardigd en hebben daarom o.a. een "Voorlopige Voorziening" aangevraagd tegen een eventueel bouwproces. 

En waar is de Eindhovense Raadspolitiek? "Wie regeert Eindhoven?" Wij hebben het college in december gevraagd om een openbaar onderzoek op te starten.

De laatste tijd leest u, zo schijnt het, dat onder- en bovenwereld elkaar hebben gevonden. Ons verbaast bijna niets meer.

 

Peter Struik – één van de verontruste inwoners van Noord Brabant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten