donderdag 26 mei 2016

Laat u woningwaarde niet verzuipen! Hoe splijtende grondwater overlast de buurt verbindt.


Op de buurtvergadering van 24 mei stond het onderwerp ‘overlast grond-/bodemwater’ op de agenda. Sinds het nieuwe riool in de Parklaan, hebben bewoners van veel straten wateroverlast. Vloeren beschadigen, komen los. Wanden zijn beschimmeld. Kelders staan onder water. Er ontstaan levensgevaarlijke situaties met elektra in huizen. Bewoners krijgen gezondheidsklachten.

Er worden individuele meldingen door bewoners gedaan bij de Gemeente. Melding en behandeling hiervan schiet tekort bleek nadat bewoners aangaven hoe zij zijn behandeld in dit moeilijke dossier. “U moet u kelder zelf droogpompen, mevrouw… Etc.”

Een kenniskundige ambtenaar van de Gemeente gaf uitleg. Over het mogelijk hoe en waarom van de wateroverlast. Vertelde dat een adviesbureau een onderzoek gaat doen.

Een eerste uitkomst wordt pas ver in de zomer verwacht. Drie maanden later. Misschien nog erger, was de uitstraling van het getoonde onvermogen. Men vertelde eigenlijk niets.

De Gemeente Eindhoven vraagt of bewoners in een buurtcommissie willen gaan zitten, om dit dossier te inventariseren, etc.. Een participerende gedachte, echter… De Gemeente heeft een kerntaak. Is primair verantwoordelijk voor dit probleem. Zij moet dit oplossen binnen een afzienbare termijn. Zij moet de leiding pakken. De urgentie bij de Gemeente schijnt niet als zodanig te zijn geland. De politiek gaan bevochtigen kan misschien helpen om dit op de Eindhovense agenda te zetten.

De Gemeente gaf alleen procedurele antwoorden. Kwam niet met een analyse, of een Plan van Aanpak. Noemde geen tijdspad, hoe dit maatschappelijke probleem tot een goed einde moet afhandelen.

De urgentie van het vraagstuk werd klein gehouden. Terwijl het vraagstuk groter is, dan alleen de omgeving van de Parklaan. Ook straten die verderop zijn gelegen, hebben overlast. Overlast die er eerder niet zo was.

 


Gelukkig is er ook iets positiefs te melden. Er is geen tweespalt in de buurt. Water verbindt. Wel ontstaat er in deze biotoop weer een nieuw soort voor Eindhoven unieke vreemde vogel…

Geprikkeld staken bewoners van de Stichting “Behoud de Reiger”, toepasselijk in deze grondwater kwestie (..), hun hand op. Zij gaan zich o.a. richten op inventarisatie, etc.. Daarom wil ik u en de op te richten “(Grond)water (vervuiling) overlastcommissie” een advies meegeven.

Iedere bewoner die een melding bij de Gemeente heeft gedaan, gaat doen, meld dit a.u.b. digitaal. Dan raakt u dossier niet kwijt bij de Gemeente. Doe de melding, maar ook alle vervolgcorrespondentie met een cc.  naar deze buurtcommissie. Dit emailadres wordt  zo snel mogelijk bekend gemaakt. Voorlopig mailt u als cc adres: redaktie@villapark.ws

Alle dossiers worden opgeslagen. Buurt(expertise), marktkennis, los van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, kan het herstelproces volgen. Indien gewenst adviseren, escaleren.

Mocht het tot een juridisch dispuut komen, is een goede dossiervorming rand voorwaardelijk.

Laat u woningwaarde niet verzuipen! Ik wens u veel sterkte en succes.

Peter Struik