dinsdag 14 januari 2014

Picuskade & de NRE vastgoeddeal 2010Picuskade en de NRE vastgoeddeal. 
De stilte is oorverdovend. 
Er is een nieuw geluid!


Levenslicht van een Werkgroep. Een ongewenst onderzoek.

Overvallen door het bouwplan Picuskade is in juni 2012 de Werkgroep Picuskade/NRE ontstaan. Een groep vrijwillige professionals uit Eindhoven e.o. die werkt aan een betere inrichting van de NRE terrein zone: NRE2.0Bij gesprekken met de Gemeente en Wooninc over de gebiedsontwikkeling, kregen wij halve antwoorden. Stelden nieuwe vragen. Weer halve antwoorden. Daarna volgde een dieptescan. Twee decennia gemeentelijke vastgoedpolitiek werd doorgenomen, zonder WOB verzoeken. De uitkomst is bijzonder. Stilte bij politiek en bestuur verbijsterend. Wat blijkt?Kansrijk: Bevindingen, vastgoedspeculatie. Geen regie, het geld is op.

Door een creatieve “ABC constructie”  verdiende Gemeente Eindhoven in 2010 ruim € 18,7 miljoen aan Picuskade & NRE vastgoeddeals via Endinet. 
Een 698% grondprijsstijging binnen 48 uur voor Picuskade. Ambtenaren, bestuurders, politici creëerden een diffuse kader. Burgers hoorden niets, waren onwetend. Nul % samenspraak.

De € 18,7 miljoen heeft de Gemeente ondertussen verbruikt en zij gaf er een andere uitleg aan. Haar regierol voor goede herontwikkeling is verspeeld. Wooninc kan het bouwplan Picuskade realiseren, leurt ermee. Wil dit verkopen aan een belegger, die geen kennis heeft van de echt gevoelige context.Kansarm: Burgers buitenspel gezet?

Als burger begin je weinig in complexe dossiers. Stemmen kan wel in 2014. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn volgens experts meerdere malen met voeten getreden.

Voorafgaand aan de NRE vastgoeddeal 2010 is de Ontwikkelingsvisie 2006 ter zijde geschoven die de Raad had goedgekeurd. Het bouwvolume is verhoogd bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan in 2007. Dit is niet met de Raad of bewoners gedeeld. Wat gebeurde hier? Burgers gaan uit van een betrouwbare overheid, eerder gemaakte afspraken.Wat gebeurde hier? De door de Raad vastgestelde Ontwikkelingsvisie 2006. Rood het gepluste bestemmingsplan “Tongelre binnen de Ring 2007” niet gedeeld met Raad en bewoners.Kansloos? Nieuwe kansen en een goede samenhang?

2013 leek een keerpunt. Met de ontwikkeling van het NRE terrein volgens een regelvrije manier. Picuskade behoort hier onlosmakelijk bij volgens velen. Anders ontstaat een disbalans en juridisch mijnenveld.De nieuwe route. Hoofdrolspelers verander, pak samen met de burgers door!

Het College is ingelicht over de bevindingen. De Werkgroep voert noodgedwongen een twee sporenbeleid, om een as van kwaliteit voor dit stadsdeel te eisen. Een morele verplichting, wat betekent:

1.   Historische afspraken tussen Gemeente en Wooninc herijken. Gelijk aan onze 2e oproep aan het College; “Afspraken uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst”. Het plan Picuskade vernietigt de creatieve ontwikkeling van het resterende NRE terrein en omliggende stadsdelen. Het gebied wordt blijvend verprutst.

2.   Hoofdrolspelers maken samen onder regie van de leefomgeving voor het hele gebied een toepasbaar ‘Meesterplan’. Met lef en realiteitszin. Wij maakten een brochure via burgerparticipatie. Verbonden, overlegden met initiatiefnemers en belanghebbers. Willen crowdfunding faciliteren. Ambitie toevoegen! Juist in Eindhoven. Leefbaar bouwen en leefbaar houden. Dit is de opgave waar wij samen voor staan. Niet meer tijd verspillen. Burgers niet richting de juridische hoek duwen. Het is tijd, zet de juiste stappen. Er is een nieuw geluid! Met de bouw van Picuskade lijkt de laatste kans verspeeld.

Er zullen echter burgers blijven opstaan om een beter NRE na te streven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten