vrijdag 10 januari 2014

Eindhoven: NRE. "Terugkijken over je schouders...." 2013 in vogelvlucht door de ogen van de Werkgroep Picuskade/NRE.“Terugkijken over je schouders...”
Eindhoven NRE: 
Meer, meer, meer is nooit genoeg.


2013 was een lang jaar, dit artikel ook. De Werkgroep, hoort/leest veel, vindt te weinig momenten dit met de omgeving te delen. Ons eerste verbeterpunt. Daarom de oproep: “Wie helpt ons voor het bekende nul euro tarief? Beloning een schouderklop, goed glas wijn, pizza?”
Veel bewoners zitten namelijk met een “informatie achterstand”. Dit is minder fraai in de dossiers die burgers aangaan.

Terugkijken is één. Erover nadenken is twee, vooruit kijken, je acties bepalen, is drie. Het vraagt nieuwe energie. Ook hier geldt: “Zorg voor vet op de botten. In de vorm van menscapaciteit, enthousiasme, kennis of financiële bijdragen. Dit kunnen wij gebruiken.”

2013 is voorbij. In de wijk De Laak lijkt niet veel te zijn gebeurd, maar in Eindhoven gloeit iets nieuws. Het kolkt, broeit, sluimert. Veranderingen staan voor de deur, druppelen binnen door de kieren van ons huis.

Huis van orde, is niet op orde.
In de voorkant van “ons huis van de burgers” weet men niet wat er binnen gebeurt. Andersom geldt dit ook. Niet verwijtbaar, wel zichtbaar in de stad, op straat. Ons huis, het huis van de burgers is groot. Niet altijd gemakkelijk te bewonen. Laat staan te beheren, te onderhouden. Onderhoud is niet sexy, nieuwbouw wel.
In de opkomende circulaire economie is onderhoud de duurzame, “sexy” component. Dit is het bestaansrecht voor de nabije toekomst van steden, als Eindhoven. De stad leefbaar houden, kwalitatief nieuwe ambitie geven in een financieel moeilijke periode. Heel langzaam begint dit besef wortel te schieten, alleen nog niet genoeg. Burgers die dit zien, helpen de overheid en ontwikkelaars.

Mensen willen desondanks zaken graag groot maken, complex, ingewikkeld. Essentie en waarde vaak uit het oog verliezend. Dit is onderdeel van ons standaard “oud” denken, waar wij vaak (on)bedoeld aan ‘verslaafd’ zijn. Onze overheid, die wij zelf zijn, is de junkie in dit economisch proces. Afkicken moeten wij dus samen leren.

11-12-13 Project PicusKade. Op gesprek bij de Gemeente. Samenspraak 0.0
Het gesprek dat de Werkgroep 11 december met de Gemeente en adviseurs van Wooninc had, was zo’n ouderwetse monoloog. Men gaat door met Picuskade, nu gevat in de marketingterm 'PicusKade'.

Wooninc en Gemeente schijnen elkaar te vinden in het midden. Afspraken zijn achter in het huis van de burgers gemaakt, zonder de leefomgeving erbij te betrekken. Men probeert het bouwplan Picuskade en resterende NRE deel stedenbouwkundig aan elkaar te rommelen.

 “Ik dacht dat de Duitsers hadden verloren”, zei John Körmeling. “Het is een schande waar de stad minimaal 60 jaar mee in haar maag zit”.

Gelukkig zijn de partijen er niet helemaal uit. De aansluiting van de Picuskade woonblokken met het resterende NRE terrein lukt niet. Wij hebben hierover geadviseerd naar de twee wethouders in 2012, maar zij reageerden niet. Wij begrijpen nu waarom.

Gemeente en Wooninc zien gebouw 5 als verbindende schakel in dit spel, de Gasfabriek, met de bestemming Jazz café& restaurant, een belangrijke rol vervullen. De toekomstige eigenaren van gebouw 5 gaan de risico’s aan. De tijdelijke vergunning is in aanvraag. Wilt  u reageren; vragen, bezwaar maken, klik hier.

“In 'samenspraak' doen wij dit overleg” zij de jurist van de Gemeente tegen ons.
Het was avond van juridisch zenden. Een hakkelend, onsamenhangend architectonisch verhaal werd uitgestort. Een bewoner met tranen in zijn ogen deed een emotionele oproep.
 “Geen hoge portiekflat voor mijn deur! Dit is een duiventil, zonder openbare ruimte!”

Deze burger heeft gelijk. Krijgt wat ons betreft ook gelijk. Waarom?
·         Er is geen integraal verkeersplan dat aansluit op de stadsdelen en de gemeentelijke nota’s.
·         Er is geen publieke, openbare ruimte.
·         Al het groen wordt vernietigd op een paar bomen na. Er komt één plantenbak tussen de flats en woningen terug.
·         We bouwen voor de leegstand.
·         Picuskade is een in zichzelf gekeerd plan. Los van stedelijke leefomgeving, kwaliteit. Los van het NRE terrein. Dit is de stedenbouwkundige visieloosheid van Eindhoven in 2014.
·         En dit was ons samenspraak moment voor de Eindhovense burgers.

15 januari 2014 is voor Wooninc, de Gemeente en museumdirectie een goednieuws show, in het DAF museum. Wij kregen er een heel slecht voorgevoel bij. Ervoeren het failliet van gemeenschappelijke waarden. Was dit het product van de achteloze “wij regelen het wel cultuur” die er heerst? Of het onvermogen tot echte hervorming, vernieuwing te durven komen? Mogelijk biedt de verkiezing dit jaar een kans. Anders de uitputtende gang naar de verschillende rechters.

Juni 2013. “Een lastig gesprek.”

Terug in de tijd, juni 2013. De Werkgroep werd door een wethouder in een eerste Klankbordoverleg verweten te acteren middels “gestold wantrouwen”. Ons werd toegesnauwd: “Maar wie is er nu blij met jullie bijdrage?”
Dit was schokkend, kwetsend tegelijkertijd. Nodeloos hard richting de burgers, zonder inhoud. Het klonk als paniek en was het slechtste gesprek, een lastig gesprek, dat je met een bestuurder kunt hebben. Weer vielen puzzelstukjes op zijn plek. Alleen “the big picture” klopte niet. Wij wisten niet welke grondzaken, interne onderzoeken er toen & nu spelen. Wij dachten ‘het’ te zien, wat klopte, maar zagen iets over het hoofd, zagen dit pas recentelijk.

Van 2005 tot 2013. Van corruptie is geen sprake, slechts van onbegrepen goede bedoelingen. Laakbaar? Nee toch?

Regels, afspraken tijdens het (ontwikkel)spel zelf passend wijzigen. Laakbaar? Kijkende naar het hele Picuskade/NRE/Endinet dossiers in de loop der jaren opgebouwd gebeurde dit. Afspraak op afspraak.

NRE, meer is nooit genoeg. Zogenaamd veel verdienen met de verkoop van het Energiebedrijf NRE Energie, NRE Q-ENERGY in 2005. In 2008 volgt een strop. Eerder, gelijktijdig en/of daarna werd er gehandeld/gewerkt met derivaten, interest swaps, Cross Border Leases en meer bijzonderheden.
Dan wordt het 2009. Het 3ecrisisjaar wordt bijna fataal. De Nederlandse Staat legt de aandeelhouders een kapitaalinjectie op totaal € 210 miljoen, w.o. grootaandeelhouder Gemeente Eindhoven (72,224%) bij te storten als zekerheidstelling als Endinet niet kan worden verkocht! Het mes wordt door Den Haag soepel op de keel gezet bij de aandeelhouders.
De gedwongen uitverkoop begint, moet snel gebeuren. Als gevolg van de financiële vooruitzichten.
College en Raad, iedereen is blij in december 2009: € 712 miljoen is de bruto verkooptransactie van Endinet naar Alliander. Ja, u leest het goed; 712 miljoen euro!
Helaas, er blijft eerst € 136 en na correctie € 101 miljoen over. De rest verdwijnt in de egalisatieput.

Geld, geld, geld. Over de rug van de buurten en haar burgers, ze werden vergeten. Moe(s)ten zich koest houden. Dat geldt ook voor de ernstige bodemverontreiniging
De NRE vastgoeddeals die hiermee zijn verbonden. Dat gold ook voor andere bestuursafspraken die over het NRE terrein werden gemaakt. I 2009/2010 en de afgelopen periode.

“Een overheid die de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet nakomt, dat is ernstig”, zei een jurist laatst tegen ons. “Wees voorzichtig!”

Wij eenvoudige burgers, werden er in 2013 stil van, doen een oproep aan u: Help ons!
In belang van een kwalitatieve oplossing voor Eindhoven. 
Los van politieke kleur of uw eigen belang.

2012/3: De wanhoop, het failliet nabij. Organisch is de nieuwe oplossing zonder geld.

Dan kom je hoe goed bedoelt, niet meer weg met “organisch laten groeien”, zoals de Gemeente Eindhoven voor ogen staat. Bouwen aan een nieuw Utopia, zeggen wethouders, het college.
De nota “Nieuwe ruimte 2013” zoals men die noemt, is ontwikkelen zonder kaders. Dan ben je als Gemeente, een wolf in schaapskleren. Creëer je nieuwe armoede, zonder echte oplossingen. Het toont het failliet aan. Van durf, ambitie en het stellen van kwaliteitseisen. 

Het failliet van de lokale politiek, ons bestuur en ambtelijke organisatie? Om oude en nieuwe afspraken constructief met elkaar te verbinden, het lukt niet, het is pijnlijk. Aan te laten sluiten bij de nieuwe economische werkelijkheid. Een minder regelende overheid. Alleen nog als transparante regisseur. Slechts sanctioneren als dit nodig is. Laat de burgers voorwaarde scheppend zijn. De Gemeente Eindhoven is er nog lang niet.
Laten wij het woord “participatie” maar niet in de mond nemen. Het is uit onze brochure overgenomen, zonder de inhoud te hebben begrepen.

Werken naar de toekomst. Kansen zien. Samen omzetten in een realistische visie. Integere ontwikkelmodellen.

Vaker dan jezelf denkt, zit je in een tunnel. Dat merk je dan op, of je wordt er door je omgeving op gewezen. Vrijwillig, hardhandig, alle varianten zijn mogelijk. Dan lijkt een proces een obsessief project te zijn geworden. Dat is het moment dat je moet oppassen. Dat is het niet waard. Want dat is juist wat de Werkgroep niet voor ogen heeft.
Wij, burgers, willen faciliteren in het herontwikkel proces. Omschreven dit eerder in onze omgeving als het “Nieuwe Lokale Werken.” Wij zijn de omgevingspartij die verbindt met de nieuwe buren, burgers, initiatiefnemers. Mogelijk zelfs nog crowdfunding gaat organiseren, als ons dit is gegund.

De uitkomst van het proces het afgelopen jaar was de presentatie 28 november 2013 van de brochure: “Werkgroep Picuskade/NRE Visie & Participatie”.
De brochure die alleen dankzij de inbreng van actieve burgers eerder dit jaar organisch binnen kaders is ontwikkeld. Iedereen die wij spreken is er lovend over. Sprak van een vorm van participatie, waar Eindhoven trots op moet zijn. De lokale politieke partijen zijn positief. Met hen blijven wij in gesprek. Vanuit het college, bleef het tot op heden helaas stil.

Uitkomst Marktconsultatie NRE terrein 17 december 2013.

Op 19 december werd ik gebeld door het Eindhovens Dagblad. Of wij wilden reageren op wat het college op 17 december had besloten. Wij wisten van niets. Geen mailtje, geen belletje. Geen contact vanuit de Gemeente naar ons. Hier staat het gemeentelijk nieuws.
Lees ook de uitkomsten van de Raad Informatie Brief bijlage 8 en tekening. De oplossingen die zij bedachten, vaststelden, etc.

Beschamend is het woord voor de tussenstand.

De uitkomst van dit door de Gemeente intern georganiseerde proces in 2012-2013, is zoals wij zeiden in het ED beschamend. Feitelijk mislukt. Van 48 initiatiefnemers, zijn er nog 5 partijen over.
Er komt een parkeerterrein voor de ambtenaren dat in 2012 al bekend was. Veel geld, tijd, energie is verspild. Mensen zijn in de weerstand modus gebracht. En we moeten nog beginnen met herontwikkelen. Allerlei risico’s zijn alleen maar groter geworden.
Er is alleen beoordeeld met de component “financiën”. Alle overige normen zijn losgelaten, dat eerder in de Marktconsultatie is genoemd en waarvoor wij als Werkgroep het selectie criteriamodel aanleverden. 
Alle knelpunten, mogelijke oplossingen die op tafel zijn gelegd, liggen er nog. Of zijn door het college ter zijde geschoven.  Waarom? De verkiezingen komen eraan? Men zit op zwart zaad? De (historische) fouten of vormen van manipulatie, of erger mogen niet boven tafel komen? Heeft men als stad geen mogelijkheden meer?
Het is dus van belang: “Als je geknipt en schoren wordt, moet je stil blijven zitten.”

Wij zullen de komende periode gebruiken om puntsgewijs met de politieke partijen spreken.
Denk na, zie verder, maak samen, Eindhoven beter! Hoe het beter kan en moet, dan de nu door dit college voorgestelde, besloten uitkomst.

Op weg naar een beter NRE in 2014 en verder. Vertrouwen is goed, controle is beter. Als goed & fout niet meer te onderscheiden zijn.

Wij vroegen in 2013 meerdere keren aan het college de politiek: “Wij willen samen participeren in het herontwikkel proces van het NRE terrein. Als omgevingspartij onderdeel uit maken in de verandering waar wij als samenleving voor staan.”

Wij gingen in gesprek, beschreven zaken projectmatig, chronologisch op. Ontwikkelde modellen en organiseerden in samenspraak met de burgers en initiatiefnemers een brochure die met eigen middelen werd gefinancierd.

Onze basis wensen/eisen die wij vragen aan het college zijn:
1.     als omgevingspartij een serieuze bijdrage te kunnen leveren en te participeren in het totaalproces.
2.     een positieve bijdrage te kunnen leveren in het integraal kwalitatief ontwikkelplan.
3.     samen te werken in en een goede strategische project- en overlegstructuur met stappen- faseringsplan.

“Geef burgerparticipatie en toekomstgerichte gebiedsontwikkeling een kans!”

Het resultaat was, dat wij tot nu toe niets mochten bijdragen. Dan misschien een moeilijk gesprek met ons voeren? Nee, dit werd gemeden of eindigde zoals beschreven. Er werd contra energie in ons gestopt. Ons actief / passief te negeren, anders af te schilderen, of erger.
Het zogenaamd ‘organische’ proces / Utopia, dat was onze grootste angst. Het werd vanaf de start, een ouderwets, intern gericht gemeentelijk (inkoop)proces.

Natuurlijk zijn wij vervelende burgers. Maar in een veranderende samenleving en democratie dien je samen te blijven werken. Vooral als je pretendeert iets nieuws of anders te gaan doen.

Onze participatie held! De heer van Gijzel. Rob gaat ons helpen!

Een citaat van de heer van Gijzel naar aanleiding van het uitbrengen van een VNG rapport “Van eerste overheid naar eerst de burger” deed onze harten recentelijk sneller kloppen.

Het zijn de woorden uit het hart van onze burgervader.

“Misschien is wel de belangrijkste ontdekking die we hebben gedaan dat wij als overheid al lang niet meer altijd als eerste aan zet zijn.”
“Best een schokkende ontdekking, want we bedoelden het zo goed, wij bestuurders, raadsleden en ambtenaren.”
Wij wisten niet wat we lazen. Het stond er echt!

Wij sprongen op de fiets. Deden in tweevoud onze brochure door zijn brievenbus. Eén exemplaar voor Rob en zijn familie. De tweede voor hem als burgervader van Eindhoven. Aansluitend stuurde wij hem nog een persoonlijke mail.
Rob is een druk bezet man, dus hij gaat nog reageren, met ons in gesprek is onze overtuiging. Anders doe je niet mee, om een dergelijk belangrijk rapport te schrijven en de “change” te zien.

“Je vindt het pas, als je weet wat je zoekt”, schreef ik eerder dit jaar in onze brochure.

Officieel heeft de Werkgroep geen positie, lijken wij niet van belang. Als deel van de samenleving weten, kunnen wij veel meer. Van moeilijke deeldossiers uitzoeken tot integrale oplossingen aanbieden. Dossiers die niet altijd volledig, transparant zijn (geweest). Oplossingen die wij zien en kunnen wel een lastig gesprek voeren. Als het echt moet, heel slimme oplossing gerichte vragen stellen. Er is namelijk niet één waarheid en niet één oplossing.

In 2014 en verder, gaat anders zijn. Binnen en buiten de Werkgroep. Hoe weten wij nog niet, hierover gaan wij strategisch in gesprek. Wij gaan ons heroriënteren. Heb je interesse, meld je aan. Voor de evaluatie of als je een bijdrage wilt leveren in het traject waar wij voor staan.

Ik denk nog even terug aan de mail aan PvdA wethouder Fiers en D'66 wethouder Schreurs 31-12-12. De Werkgroep wensten hen een goed 2013 toe, het liep anders.
Wij benoemden kort de project- en leefbaarheid risico’s & kansen. Deden voorstellen, eerste suggesties. Om te komen tot een samenhangend plan. Hip, met lef en nieuw voor Eindhoven. Met een oplossing voor het TD gebouw biedend. Kijkend in kansen voor de hele samenleving. Geen reactie was ons deel. Men had het te druk in ons huis van de burgers. Vernieuwing moet organisch groeien. Men dacht intern na hoe de zaken vernieuwd, op orde zijn te krijgen.

Wat gaat 2014 brengen? Denk na, zie verder, maak samen, Eindhoven beter!

In 2014, na onze eigen (interne) evaluatie, zal de Werkgroep/strategie veranderen. Er zullen leden uitstappen, bijkomen. Misschien heffen wij de Werkgroep wel op. Lopen wij teveel op de “change” vooruit. Of worden wij een participerende actiegroep.

Wij hopen u in ieder geval 15 januari aanstaande in het DAF museum te ontmoeten, waar de inloop middag/avond is voor het Picuskade plan. Oordeel zelf: Denk na, zie verder, maak samen, Eindhoven beter!

Met vriendelijke groet,

Peter Struik
Voorzitter Werkgroep Picuskade/NRE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten