zaterdag 11 januari 2014

Eindhoven FifthNRE: De omgevingsvergunning in aanvraag


Het NRE terrein verandert. De vergunning voor Gebouw 5 is aangevraagd. Is dit volgens de regels van "Nieuwe Ruimte 2013"?


Dit is één van de stappen om het initiatief: Fifth NRE te ontwikkelen op het NRE terrein
Simpel vertaald: Er is een omgevingsvergunning recentelijk in aanvraag binnengekomen.

Een complexe aanvraag, die niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan en normaliter kansloos is.
Echter dit college en de raad willen experimenteren met nieuw beleid.
"Nieuwe Ruimte 2013", heet dit. Het is en wordt een meervoudig creatief proces. En voor de ondernemende initiatiefnemers een speciale uitdaging.

Dit stond er op de gemeentelijke site:
13/3642, Nachtegaallaan (ongenummerd), verbouwen van Gebouw 5 (NRE-terrein) tot horecagelegenheid met diverse functies, 20-12-2013.     De ingekomen aanvragen omgevingsvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.


Wat nu?

Als burger, bewoner, omwonende, geïnteresseerde kunt u een aantal dingen doen.
  • Bent u het er mee eens?
Doe dan vooral niets, maar laat u informeren, lees en kijk zelf verder.
  • Twijfelt u?
1. Stel dan vragen. Vragen aan de Gemeente Eindhoven bijvoorbeeld. 
Doe dit schriftelijk en via de officiële wegen. Kijk hier op deelsite van de Gemeente.

2. Of stel zelf vragen aan de initiatiefnemers. Bel/mail hen: 040-243.2045 / info@fifthnre.com. Of kiik de site FifthNRE.
  • Bent u tegen?
Ga voorafgaand aan een eventueel te starten procedure, in gesprek. 
In gesprek met de initiatiefnemers. Misschien zijn het u mogelijk nieuwe buren en valt het mee. Misschien ook totaal niet. 

Ga ook in gesprek met de Gemeente.  Met uw opmerkeningen, helpt u hen ook.

Maak tot slot een afweging, om wel of niet in bezwaar te gaan. Laat u door geen van deze twee partijen wat op de mouw spelden, als zaken niet in de vergunningsaanvraag staan omschreven. Uw rechten zullen mogelijk minder/anders zijn dan u denkt, omdat wij hier praten over een gebied in Eindhoven, waar men wil/gaat experimenteren met minder regel(s)(overlast).


"Nieuwe Ruimte 2013" als kader?

De Werkgroep Picuskade/NRE is zeer benieuwd over dit gestarte proces

Wordt voor deze vergunningsaanvraag van FifthNRE gebruik gemaakt van dit kader "Nieuwe Ruimte 2013"?

Volgens de Werkgroep Picuskade/NRE waarschijnlijk nog niet. Waarom niet? 
Anders had de lokale overheid, die betrouwbaar en consistent dient te zijn, de leefomgeving en omwonenden hierover van te voren geïnformeerd. 
Was de Gemeente met de omwonenden, burgers proactief in gesprek gegaan.
Dit alles heeft niet plaatsgevonden. En daarom is het ook zo bijzonder dat dit traject zo loopt.

Wij gaan er vanuit dat de Gemeente dit traject op een ordentelijke manier aanpakt. 
Ambtenaren, het college en de Raad, dit ook zo zien.
Zij zijn er tot slot voor de burgers van deze stad.

Niet dat wij als burgers, omwonenden straks ergens in worden gerommeld. Net als met het dossier Picuskade waar wij nog niet klaar mee zijn.

In 2014 kan dit echt niet meer..

Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten