dinsdag 7 april 2015

KAALSLAG, SLOOP en niet handhaven. "Eindhoven de gekste". 2e verzoek aan het bevoegd gezag.

Geachte burgemeester en wethouders, mevrouw, heer en gemeentelijke projectleider de heer Schepers,
 
 
Zie de bijgevoegde foto van dinsdag 7 april 2015 en foto van 1 april 2015 van het terrein Picuskade.

Sloopwerkzaamheden 7 april 2015

1 april... Vernietiging van bosschages en groensingels

 
Voor de tweede keer binnen een week, vandaag 7 april 2015, vindt er een mogelijke overtreding plaats op het toekomstig bouwterrein van het project Picuskade.
- Tijdens het broedseizoen vinden er sloopwerkzaamheden plaats.
- Zijn bosschages en diverse groensingels gerooid.
- Ook is de grond geroerd.
Hiermee is o.a. de Flora & Faunawet overtreden en ook de geldende bestuur procedure lijkt te zijn overtreden.
 
Vorige week is er een eerste melding gedaan door andere bewoners richting het bevoegd gezag, waaronder Gemeente Eindhoven en de ODZOB.
Tot op heden hebben betrokken partijen naar wij hebben begrepen nog niet gereageerd. Dit bevreemdt ons.
 
Daarnaast is door bewoners de groene club die burgers dient te vertegenwoordigen; Trefpunt Groen Eindhoven, op de hoogte gebracht. Ook hier hebben wij niets van vernomen. 
Tot slot is ook de NVWA door de burgers geïnformeerd.
 
Wij verzoeken u voor de tweede keer per direct te handhaven. Alle aanvullende maatregelen te nemen.
Buurtbewoners, (commissie)raadsleden en ondergetekende per omgaande schriftelijk te verwittigen m.b.t. de voortgang van alle genomen maatregelen.
 
Mochten er in het proces fouten zijn gemaakt, stellen wij u en/of betrokken partijen hiervoor in gebreke en/of aansprakelijk.
 
Tot slot willen wij u nog het volgende melden.
Alle bezwaarmakers zijn na de bevestigingsbrief vanuit de Gemeente Eindhoven begin januari 2015 op de binnengekomen Zienswijzen voor het project Picuskade, verzonden door burgers in december 2014, op geen enkele wijze geïnformeerd door de Gemeente Eindhoven omtrent verdere voortgang.
 
Meer hoeven wij u verder niet te melden dan dat de gang van zaken ons dus vreemd overkomt en mogelijk op of over de rand van het onrechtmatig handelen is.
 
In afwachting voor uw reactie.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Namens de bezwaarmakers, P. Struik
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten