donderdag 2 april 2015

KAALSLAG: De 1 april grap in de groene stad Eindhoven. Vragen, WOB verzoeken... Zucht.


Geachte heer, mevrouw,

Vandaag 1 april 2015 zagen ik en enkele van mijn buren tot onze ontzetting dat het deel van het NRE terrein, gelegen achter het DAF museum, met een grote graafmachine volledig kaal gerooid werd.
 
We zijn ter plaatse gaan kijken, hebben enkele foto's gemaakt.. Eén foto zegt voldoende.
 
De medewerker van het bouwbedrijf, die dit uitvoerde hebben wij enkele vragen gesteld. Graag willen wij als gevolg daarop van u antwoord ontvangen op de volgende vragen:
  1. Was het vooraf bij u bekend dan wel gemeld dat dit terrein kaal gerooid zou worden?
  2. Zo ja, kunt u aangeven wat hiervan de reden is geweest?
  3. Is het u bekend dat tussen medio maart en 1 april voor de meeste vogelsoorten het broedseizoen is begonnen?
  4. Is vooraf gecontroleerd door een erkend ecoloog of er op dit gehele terrein geen sprake was van broedplaatsen conform de Flora- en Faunawet?
  5. Bent u er bekend mee dat het verstoren van broedplaatsen een overtreding is van deze Flora- en Faunawet?
  6. Bent u er bekend mee dat het verstoren van holen van kleine zoogdieren tevens een overtreding van deze wet is?
  7. Volgens het concept "Toelichting en regels - 1e uitwerking Tongelre binnen de Ring 2007 (Picus Kade)" en bijbehorende stukken is er sprake van matige bodemverontreiniging. Bij het rooien is de grond flink geroerd. Is hiervoor vooraf toestemming gevraagd aan de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant?
  8. Bent u ermee bekend dat graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem zonder toestemming van het bevoegd gezag in strijd zijn met de wet bodembescherming?
  9. Kunt u ons aangeven welke acties u zult ondernemen wanneer bovenstaande niet volgens de geldende regels en normen heeft plaatsgevonden?
Noch de uitvoerend medewerker, noch de online informatiesystemen van gemeente Eindhoven konden ons op deze vragen antwoord geven, hetgeen wij erg verontrustend vinden.
Graag ontvang ik daarom van u per omgaande antwoord op bovenstaande vragen, alsmede alle aanwezige documentatie waarover u beschikt inzake het rooien van dit terrein.
Ik zal deze informatie vervolgens met mijn buren delen.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.
 
Bewoners wijk De Laak, waar het Villapark onderdeel vanuit maakt.

PS: De brief is verzonden naar de Gem. Eindhoven, Trefpuntgroen Eindhoven, ODZOB en de NVWA.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten